Werknemers mee laten groeien bij interne veranderingen

03-05-2018

Veranderingen in bedrijfsprocessen of strategie vragen nogal wat van werknemers. De kans is groot dat zij niet zo flexibel zijn in hun denken en doen: veel werknemers staan niet bepaald open voor veranderingen. De bestaande bedrijfscultuur geeft ze tenslotte een bepaalde zekerheid en veiligheid. Er zijn zes pijlers die werknemers helpen mee te bewegen met (interne) veranderingen.

Werknemers zijn verandermoe

Binnen een organisatie verandert er regelmatig wat en dat maakt werknemers op een gegeven moment verandermoe. Bovendien kunnen ze hun vertrouwen kwijtraken in dat een volgende verandering wél zoden aan de dijk zet. Dit heeft tot gevolg dat de hakken in het zand gaan. Of ze gaan mee met de verandering uit angst om hun baan kwijt te raken, wat weer funest is voor hun motivatie.

Het begint bij vertrouwen

De werkgever kan een aantal dingen doen om werknemers mee te laten groeien met de veranderingen binnen een organisatie:

  • Vertrouwen winnen. Dit kost tijd en begint bij het houden aan afspraken. Als bijvoorbeeld een leidinggevende zich niet aan de afspraken houdt, leidt dit tot wantrouwen onder werknemers.
  • Stress verminderen. Werknemers moeten niet onder druk staan op het moment dat hij iets nieuws moet leren vanwege doorgevoerde veranderingen. 
  • Ruimte geven. Werknemers zullen een ontwikkeling doorgaan als zij moeten wennen aan nieuwe gewoontes en hun oude manier van werken moeten loslaten. Daarvoor hebben zij ruimte nodig en geen dwingende of controlerende baas.
  • Non-talenten ontdekken. Een werknemer is niet goed in álles. Als de werknemer taken die hem niet goed liggen kan afstoten, groeit bij de werknemer het gevoel van autonomie en daarmee de motivatie om zich te ontwikkelen.
  • Waardering geven. Benoemen waar een werknemer goed in is en op andere manieren waardering uiten, zorgt voor een gemotiveerde werknemer.