Mismatch op arbeidsmarkt aanpakken met omscholing

03-05-2018

Volgens UWV groeit de mismatch op de arbeidsmarkt en is het aan werkgevers om die mismatch op te lossen door middel van bij- en omscholing en het bieden van leer- en werkbanen. Het blijkt dat met name ouderen, langdurig werklozen en mensen met een arbeidsbeperking moeilijk aan de bak komen, ondanks de aantrekkende arbeidsmarkt.

Werkloosheid voorkomen

Om het werknemers makkelijker te maken om te wisselen van baan, ook tussen verschillende sectoren, is het nodig dat werkgevers investeren in de persoonlijke ontwikkeling van werknemers en in scholing. Maar ook vanwege een dalende vraag naar bepaalde beroepsgroepen, zoals administratief personeel, is scholing van belang om langdurige werkloosheid te voorkomen.

Gebruikmaken van O&O-fonds

Investeren in om- en bijscholing kan een werkgever afschrikken vanwege de kosten. Voor veel branches en sectoren is er echter een Opleidings- en Ontwikkelingsfonds (O&O-fonds) opgericht. Op basis van cao-afspraken vullen organisaties samen de kas van dit fonds. Als een organisatie deelneemt aan zo’n fonds, kan hij voor de scholing van werknemers financiële ondersteuning krijgen. Daarnaast bieden veel fondsen eigen opleidingsmogelijkheden. Dit klinkt als een sigaar uit eigen doos, omdat een werkgever het fonds voor een deel zelf financiert. Dat moet een werkgever er niet van weerhouden gebruik te maken van het O&O-fonds. Op fondsniveau profiteert de werkgever immers van een schaalvoordeel, waardoor er op het gebied van scholing meer mogelijk is.