Trek gedemotiveerde werknemer uit het slop met sterke argumenten

19-04-2018

Een lang ontwikkelingstraject, tegenslagen tijdens een coachingstraject of een onrealistisch opleidingsplan zijn redenen dat een werknemer gedemotiveerd raakt. Een gedemotiveerde werknemer zal weinig tot geen energie in zijn ontwikkeling willen steken en dat is zonde van de investering die is gemaakt, ook door de werkgever. De leidinggevende zal een gedemotiveerde werknemer weer in het zadel moeten helpen op weg naar het behalen van zijn opleidingsdoelen. Dat kan alleen als hij zijn argumenten overtuigend weet te formuleren.

Speel in op wensen werknemer

Een argument is in feite het selecteren van informatie om een boodschap te versterken. Daarvoor is het belangrijk dat de leidinggevende de meest relevante informatie selecteert om de werknemer te overtuigen. Dat zit onder meer in de toegevoegde waarde van een uitgezet traject voor de werknemer, maar ook in de normen en waarden van de betreffende werknemer. Stel, de werknemer hecht veel waarde aan het hebben van actuele kennis of hij heeft een sterk verantwoordelijkheidsgevoel. Dan kan de leidinggevende deze normen en waarden inzetten om zijn argumenten te onderbouwen en zo de werknemer motiveren zijn traject voort te zetten.

Argument staat of valt met onderbouwing

In principe is alles als argument te gebruiken om een ander te overtuigen, maar de kans is klein dat dit lukt als een goede onderbouwing ontbreekt. Een goed argument maakt duidelijk waarom iets waar is en waarom de informatie relevant is. Het is bijvoorbeeld overtuigender om te zeggen dat “het volgen van een cursus presenteren goed is voor je professionele ontwikkeling, want dan leer je hoe je een verhaal overtuigend vertelt” dan alleen “het volgen van een cursus presenteren is goed voor je professionele ontwikkeling.”