Leren door te delegeren

19-04-2018

Om als organisatie in de toekomst succesvol te blijven, kan het leren en onderhouden van vaardigheden van werknemers niet stil komen te liggen. Niet elke werknemer wil daarvoor terug de schoolbanken in. Gelukkig zijn er genoeg vaardigheden die werknemers op de werkplek kunnen leren. De leidinggevende kan bijvoorbeeld werk delegeren en bepaalde taken bij een van zijn werknemers neerleggen.

Laagdrempelige manier om te leren

Door bepaalde klussen uit te besteden aan werknemers geeft de leidinggevende ze een kans om op een laagdrempelige manier kennis te maken met nieuwe taken en vaardigheden. Ook kunnen werknemers op die manier onderzoeken of hun huidige kennis en vaardigheden toereikend zijn. Zomaar werk over de schutting gooien is geen optie. Als een werknemer werk overneemt van de leidinggevende, dan:

  • moet de werknemer bevoegd zijn om de betreffende klus te kunnen uitvoeren;
  • moet het werk passen bij de kennis en vaardigheden van de werknemer;
  • moet de werknemer er de tijd voor hebben of voor kunnen vrijmaken, anders zal hij er weinig van opsteken.

Ontstaan van een leercultuur

De leidinggevende kan niet alles delegeren. Hij moet altijd de afweging maken of de inspanning van het overdragen van een klus opweegt tegen de tijdswinst die hij ermee boekt. Daarnaast is delegeren alleen zinvol voor een werknemer als de klus in zijn ontwikkeling past. Door taken te delegeren wordt het continu leren en ontwikkelen van nieuwe vaardigheden vanzelf onderdeel van de cultuur van de organisatie.