Constructieve feedback draagt bij aan goed functioneren

05-04-2018

Verschillende factoren zorgen voor een prettige werkomgeving. Denk daarbij aan collega’s en de werkplek, maar de leidinggevende is ook een belangrijke factor. Hij kan een grote rol spelen in het werkgeluk van werknemers. Niet door constant mee te kijken over de schouder van de werknemer, de druk steeds een beetje verder op te voeren en hard op te treden bij fouten. Maar juist door te faciliteren en te coachen. Als werknemers mogen (mee)beslissen en zelf hun werk organiseren, draagt dat bij aan hun werkplezier.

Zoeken naar evenwicht

De leidinggevende draagt ook bij aan het werkplezier door constructieve feedback te geven. Niet alleen als het slecht gaat, maar ook bij positieve punten. Dat evenwicht is niet altijd makkelijk te vinden. Er zijn namelijk genoeg leidinggevenden die in de praktijk alleen kritiek geven als er iets verkeerd gaat. Blijkt een werknemer bijvoorbeeld wel creatief te zijn, maar minder goed in plannen, dan kan het funest zijn als de leidinggevende blijft hameren op de vaardigheden die een werknemer minder goed liggen. Er moet ruimte zijn om fouten te maken en die te bespreken. In de ideale situatie focust de leidinggevende op het uitbouwen van de sterke kanten van een werknemer, uiteraard voor zover dat mogelijk is binnen de functie.

Werknemer ook verantwoordelijk

De houding van de leidinggevende is niet allesbepalend voor het welzijn van werknemers. Dat is óók de verantwoordelijkheid van de werknemer. Hij kan immers het beste aangeven welke persoonlijke factoren een risico vormen op uitval, zoals bepaalde eigenschappen (zoals perfectionisme) of de privésituatie (zoals de zorg dragen voor een zieke partner).