Planmatig omgaan met persoonlijke ontwikkeling geeft organisatie voorsprong

05-04-2018

In veel gevallen ontwikkelen mensen en organisaties zich vanzelf. Als de omstandigheden veranderen, ontwikkelen werknemers bijvoorbeeld nieuwe vaardigheden of doen ze nieuwe kennis op. Dit is echter geen reden voor de werkgever om achterover te leunen en dit proces zijn gang te laten gaan. Dit kan zelfs tot een concurrentieachterstand leiden. Hieronder volgen twee redenen om proactief aan de slag te gaan met een opleidingsbeleid.

Richting geven aan ontwikkeling

Werknemers reageren verschillend op veranderingen. Dit betekent ook dat niet iedere ontwikkeling die vanzelf ontstaat, ook altijd een gewenste ontwikkeling is. Het is daarom belangrijk dat de werkgever richting geeft aan hoe werknemers zich ontplooien en groeien. Het ligt voor dat hand dat hij hierbij kijkt naar de behoeften van de organisatie. De behoeften van de werknemer mogen echter niet worden vergeten. Het is namelijk niet mogelijk om een ontwikkeling af te dwingen die niet past bij de werknemer. Bovendien zal een werknemer zich veel sneller ontplooien als dat voor hem persoonlijk ook nut heeft.

Vooruitlopen op veranderingen

Als de ontwikkeling van werknemer op zijn beloop wordt gelaten, loopt hun ontwikkeling in de praktijk altijd net achter op de omstandigheden. Stel, er is sprake van een baanbrekende technische uitvinding. De benodigde machines of software worden vervolgens aangeschaft. Gaan werknemers dan pas de benodigde kennis en vaardigheden opdoen, dan kunnen ze aanvankelijk weinig met deze nieuwe uitvinding. Bovendien loopt de organisatie dan al achter op haar concurrenten. Omdat het ook enige tijd duurt voor werknemers hun opgedane kennis correct toepassen en nieuwe vaardigheden ontwikkelen, is het belangrijk dat de werkgever de ontwikkeling van werknemers al eerder in gang zet.