Nederlandse werknemers leren graag

22-03-2018

Persoonlijke ontwikkeling staat hoog in het vaandel bij veel Nederlandse werknemers: meer dan de helft (54%) volgt met enige regelmaat een werkgerelateerde cursus. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. Daarmee staat Nederland bijna aan kop in Europa, alleen Zwitserland scoort beter met 58%.

In Nederland is er wel een groot verschil tussen werknemers onderling. Zo volgt bijna 68% van de hoogopgeleiden scholing, terwijl slechts 29% van de laagopgeleide werknemers wel eens een cursus volgt. Dat kan liggen aan het feit dat hoogopgeleiden veel vaker door hun werkgever worden gecompenseerd voor scholing dan laagopgeleiden.

Waarom een cursus?

Werknemers hebben verschillende redenen om cursussen te volgen:

  • beter willen worden in het huidige werk;
  • carri√®rekansen vergroten;
  • beroepsmatige verplichting;
  • verplichting vanuit de werkgever;
  • vanwege organisatorische veranderingen op de werkvloer.

Duurzame inzetbaarheid

Uit de cijfers van het CBS blijkt dat werknemers onder de 45 jaar net iets vaker een cursus volgen dan werknemers boven de 45 jaar. De leidinggevende kan ervoor pleiten om het volgen van cursussen juist te stimuleren onder oudere werknemers. Zo houden ze hun kennis op peil, waardoor ze hun functie beter kunnen uitvoeren of zelfs breder inzetbaar zijn. Dit komt de duurzame inzetbaarheid weer ten goede.