De Coachingscirkel geeft vorm aan het coachingsgesprek

08-03-2018

De Coachingscirkel is een effectief hulpmiddel voor het voeren van coachingsgesprekken om bijvoorbeeld het functioneren te verbeteren van een werknemer of hem zijn doelen te behalen. Er zijn behoorlijk wat technieken en gespreksmodellen, die de leidinggevende helpen een coachingstraject vorm te geven. De Coachingscirkel is daar één van. Het is een gespreksmodel voor coaching dat de leidinggevende helpt om een werknemer inzicht te geven in zijn denken en doen door concrete vragen te stellen, opdrachten te geven en de werknemer zelf oplossingen te laten bedenken voor zaken waar hij tegenaan loopt.

Vragen stellen

Een gesprek op basis van de Coachingscirkel doorloopt vier fasen. Binnen elke fase stelt de leidinggevende de werknemer een aantal vragen om zo de uitdagingen boven tafel te krijgen:

 • De eerste fase (ervaren): 
  de leidinggevende bespreekt een concrete ervaring met de werknemer. Het gaat in deze fase nog niet om het analyseren van de situatie maar om een beschrijving van de feiten, zonder een oordeel te vellen.
  Voorbeeldvragen: Kun je een situatie noemen die je bezighoudt? Waar liep je tegenaan?
 • De tweede fase (reflectie): 
  de leidinggevende vraagt door naar feiten en emoties, staat stil bij de onderliggende oorzaken, geeft feedback en plaatst  de besproken ervaring in perspectief. 
  Voorbeeldvragen: Als de situatie zich weer voordoet, wat zou je dan doen? Waarom is het zo gegaan? Wat voelde je, wat dacht je? Wat ging goed, wat kon beter? Wat houd je tegen om het anders te doen?
 • De derde fase (willen): 
  de leidinggevende probeert te achterhalen wat de werknemer wil, wat hij wil veranderen, welke oplossing hij wil kiezen en begeleidt de werknemer bij de keuze van mogelijke oplossingen, geeft feedback en stelt samen met de werknemer een actieplan op.
  Voorbeeldvragen: Welk doel stel jij jezelf? Welke mogelijke oplossingen zie je zelf? Welke oplossing kies je en wat is je aanpak?
 • De vierde fase (handelen): 
  de coach stimuleert de werknemer bij de uitvoering van het actieplan, geeft feedback en evalueert gezamenlijk met de werknemer na afloop. 
  Voorbeeldvragen: Hoe verloopt de uitvoering van het actieplan? Welke kwaliteiten kun je nog meer inzetten? Wat verwacht je van mij en van anderen? Kunnen we de coaching afsluiten?