Studielast e-learning verlichten en werknemers gemotiveerd houden

08-03-2018

E-learning biedt verschillende voordelen voor een organisatie: het is een flexibele en relatief goedkope manier om te leren. Bovendien kan de inhoud makkelijk worden aangepast aan de actualiteit. Voor een organisatie is e-learning daarom interessant om in te zetten voor de ontwikkeling van werknemers. Toch legt e-learning het nog wel eens af tegen traditionele cursussen, omdat het rendement lager en de uitval hoger kan zijn. Er zijn dan een aantal aanpassingen die de organisatie kan doen om e-learning lucratief te houden.

E-learning finetunen

De volgende aanpassingen helpen voorkomen dat werknemers vroegtijdig afhaken:

  • Het aantal opdrachten per module verminderen, ze anders spreiden, deelopdrachten facultatief maken of uitstel verlenen voor deelopdrachten.
  • De deadlines voor samenwerkingsopdrachten ruimer maken.
  • Voorafgaand uitgebreide informatie geven over de studielast en planning.
  • Van tevoren al oplossingen bedenken als een werknemer door priv√©omstandigheden tijdelijk geen opdrachten kan doen of deadlines niet haalt.
  • Bij samenwerkend leren: grotere groepen maken zodat uitval van een werknemer de samenwerking niet in gevaar brengt.
  • De timing van de cursus in de gaten houden. Als de cursus onderbroken wordt door bijvoorbeeld de zomervakantie kunnen werknemers na de vakantie met serieuze opstartproblemen kampen.