Traineeship middel voor werkgever om de ideale werknemer te vinden

08-02-2018

Een manier voor werkgevers om de juiste mensen op de juiste plek te krijgen, is het aanbieden van een traineeship. Als een opleidings- en coachingsprogramma onderdeel is van het traineeship, kunnen talenten tot bloei komen. Werkgevers kunnen bovendien door middel van een traineeship talentvolle starters klaarstomen voor sleutelposities in de organisatie, zoals managementfuncties of specialistische functies. Voor een starter of werknemer met al wat werkervaring is een traineeship een goede manier om te ontdekken waar zijn talenten liggen. 

Voorwaarden voor een goed traineeship

Een manier om trainees te binden en te boeien, is een prestatiegerichte beloning uitloven. Trainees willen meestal extra hard werken, maar dan wel graag tegen een goede beloning. Andere voorwaarden voor een succesvol traineeship zijn:

  • een goede selectie, waarbij de werkgever bijvoorbeeld met assessments kan testen of de trainee over het juiste denkniveau beschikt;
  • een goede inwerkperiode, zodat de trainee kennis kan maken met de organisatiestructuur, mensen en werkprocessen;
  • een vastomlijnde duur van het traineeship;
  • een gestructureerd opleidingstraject;
  • professionele begeleiding (zowel intern als extern);
  • betrokkenheid en steun van management en directie;
  • duidelijk loopbaanperspectief, zodat de trainee weet welke functies op termijn mogelijk zijn.

Combinatie werk en opleiding

Voor de meeste traineeships geldt dat de trainee niet alleen werkt, maar ook een opleidings- of talentprogramma volgt. Soms start de trainee eerst met een opleidingsprogramma, andere keren begint hij direct met werken. Een combinatie van opleiding en coaching enerzijds en werken anderzijds komt het meest voor. Leidinggevenden, maar ook ervaren collega’s kunnen de begeleiding van een trainee op zich nemen. Vaak is er daarnaast sprake van een externe coach of begeleider.
Zijn er meerdere trainees in een organisatie, dan wordt er vaak een ‘klasje’ gevormd waarin ruimte is voor intervisie en de trainees kunnen ‘sparren’ over praktijkcases en hun ontwikkeling. Het is in ieder geval belangrijk dat de trainee goed weet wat er van hem wordt verwacht en dat hij regelmatig wordt beoordeeld op zijn functioneren. Bij positieve beoordelingen kiezen veel werkgevers ervoor om een tijdelijke aanstelling om te zetten in een vast dienstverband.