WISH-methode zorgt voor een succesvolle stageperiode

08-02-2018

Gedurende een stageperiode moet de praktijkbegeleider de stagiair regelmatig feedback geven over wat goed gaat, wat minder goed gaat of wat beter kan. Vervolgens bepalen begeleider en stagiair samen hoe hij zijn leerdoelen kan behalen. Misschien kan hij wel hulp gebruiken bij het opstellen van een planning of het stellen van prioriteiten. Een handig leermiddel hierbij is de WISH-methode.

Methode leert anticiperen

De WISH-methode is ontworpen door het Lectoraat Ontwikkelen van Competenties op de Werkplek van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Het uitgangspunt van dit instrument is dat studenten een actieve, zelfsturende rol hebben in hun stage of beroepspraktijkvorming (BPV), zodat ze beter voorbereid starten en ook meer halen uit leren op de werkplek. De methode leert studenten in vier stappen doelen te stellen en te anticiperen op mogelijke obstakels. De beginletters in het woord ‘WISH’ staan voor de te nemen stappen: Wensen – Inbeelden – Struikelblokken – Handelen. 

Doelen behalen

Vanuit de WISH-methode kan de begeleider een aantal vragen stellen aan de stagiair:

  • Wensen: welk doel wil de stagiair bereiken? Dat kan een punt van verandering of verbetering zijn.
  • Inbeelden: hoe ziet de stagiair de situatie voor zich als hij zijn doel heeft bereikt? Het kan dan gaan om het eigen gedrag in bepaalde situaties of het gevoel dat hij heeft bij het bereiken van zijn doel.
  • Struikelblokken: wat kan er misgaan tijdens het behalen van zijn doel? De stagiair kan hierop anticiperen.
  • Handelen: hoe lost de stagiair de situatie op als zich zo’n struikelblok voordoet en het dreigt mis te gaan? Dit kan hij als volgt formuleren: als (struikelblok), dan (oplossing).