Vakmanschap naar een hoger plan met een Associate degree

08-02-2018

Werkgevers kunnen hun werknemers uitdagen om hun kennis en vaardigheden actueel te houden door middel van de Associate degree (Ad). Het is bovendien een praktisch middel, want in plaats van een vierjarige studie, volgen werknemers een tweejarige opleiding die altijd praktijkgericht is, al dan niet in combinatie met werk.
Het is vooral interessant voor werkgevers die behoefte hebben aan werknemers met een niveau tussen mbo-4 en de hbo-bachelor in. Sinds 1 januari 2018 is de Wet invoering associate degree-opleiding van kracht, die de opleiding een zelfstandige positie geeft in het hoger beroepsonderwijs. Dit staat in een brief (pdf) van het ministerie van Onderwijs. Werknemers hebben minimaal havo of mbo-4 nodig om een Ad-opleiding te kunnen volgen.

Ontwikkeling inhoud Ad

Een Ad-programma wordt ontwikkeld na overleggen van opleiders met relevante branches over de vereiste vakkennis en vaardigheden. Bij het indienen van een aanvraag voor goedkeuring van een nieuwe Ad moeten opleiders de behoefte vanuit het bedrijfsleven kunnen onderbouwen. Ad’s ontstaan daardoor altijd in nauw overleg met werkgevers en sluiten goed aan op de beroepspraktijk. Het initiatief om een nieuwe Ad te ontwikkelen kan van opleiders komen, maar ook van toeleverende onderwijsinstellingen of het werkveld. Uiteindelijk zijn het de opleidingsinstanties die de daadwerkelijke aanvraag voor goedkeuring indienen.

Aanbod van hogescholen

Er zijn nu ruim 200 verschillende Ad’s in verschillende sectoren, meestal zowel in voltijd, duaal als deeltijd. Daarnaast worden voortdurend nieuwe Ad’s ontwikkeld als werkgevers erom vragen en het voor hogescholen interessant is om deze regionaal of landelijk aan te bieden. Let op: niet alle hogescholen bieden Ad’s aan, het aanbod van de hogescholen wisselt. Een actueel overzicht van de Associate degrees is te vinden op studiekeuze123.nl. De kosten voor een associate degree-opleiding zijn gelijk aan het wettelijk collegegeld of instellingscollegegeld.