Aan de slag met competentiemanagement

09-03-2023

Een werknemer kan over veel kennis beschikken of bijzonder getalenteerd zijn, maar toch geen goede resultaten behalen. Bijvoorbeeld omdat hij niet (meer) gemotiveerd is. Het kan ook zijn dat een werknemer mooie resultaten behaalt, maar juist onwenselijk gedrag laat zien. Competentiemanagement kan in deze gevallen uitkomst bieden.

Wat is een competentie?

Werknemers motiveren om het beste uit zichzelf te halen, waardoor zij beter functioneren en een beter resultaat leveren: dat is het doel van competentiemanagement. Een werknemer beschikt over de juiste competenties als hij zijn kennis en vaardigheden op een goede manier weet toe te passen op zijn werk en daarbij de gewenste houding aanneemt. Competenties zijn dus het samenspel tussen kennis, vaardigheid en attitude.

Aandachtspunten

Om competentiemanagement op een goede manier in te voeren, zal een organisatie in elk geval aandacht moeten besteden aan de volgende zaken:

  • Investeren in de ontwikkeling van de werknemers. Alleen het vaststellen van competentieprofielen en het in kaart brengen van persoonlijke competenties zorgt niet voor persoonlijke groei of organisatiegroei. De organisatie moet de ontwikkeling van de werknemers blijven stimuleren. Door de nadruk te leggen op zaken die de werknemers goed onder de knie hebben of krijgen, ontstaat bovendien een gevoel van waardering.
  • Het ontwikkelen van competenties door het opzetten van een opleidingsprogramma. Het gaat uiteindelijk niet alleen om de intelligentie, het opleidingsniveau en de karaktereigenschappen van werknemers, maar vooral om wat zij ermee doen (competenties). Voor het opleidingsbeleid zal de organisatie steeds moeten nagaan in hoeverre de geleerde kennis en vaardigheden ook in de praktijk tot uiting komen.
  • De juiste kennis omzetten in competenties. Dat een werknemer over veel kennis beschikt, wil niet zeggen dat hij ook veel competenties te bieden heeft. De kennis kan namelijk irrelevant zijn voor de organisatie, of de werknemer weet simpelweg niet hoe hij zijn kennis in de praktijk moet toepassen. De kans is wel groot dat een werknemer meer competenties zal tonen als de organisatie hem de juiste kennis meegeeft. Daarvoor moet hem in het opleidingstraject wel duidelijk worden hoe hij die kennis optimaal kan benutten.