Alternatieve manieren om door te groeien

26-01-2023

Veel organisaties zien een leidinggevende functie als een logische vervolgstap op een vakspecialistische functie. De rol van leidinggevende is echter niet voor iedereen weggelegd. Met een beetje creativiteit kan een organisatie zoeken naar alternatieven om vakspecialisten toch te helpen doorgroeien.

Roulatiesysteem

Als een werknemer de promotie naar een leidinggevende functie niet ziet zitten, zijn er talloze andere opties om de werknemer aan de organisatie te blijven binden. Zo kan de organisatie leidinggevende posities vervullen via een roulatiesysteem (zoals in de advocatuur). Op die manier krijgen meerdere professionals de kans om leidinggevende vaardigheden te ontwikkelen. Bij zo’n roulatiesysteem worden andere eisen gesteld aan leidinggevenden. De nadruk ligt op het zijn van vakspecialist, terwijl de rol van leidinggevende meer dienend is. De werknemer behoudt zijn vakinhoudelijke taken om geschikt te blijven voor de volgende roulatieronde. Hij moet na een van tevoren afgesproken periode immers terugkeren naar een rol waarin zijn vakinhoudelijke expertise meer nodig is. De aanstelling is dus altijd tijdelijk.

Focussen op talenten

Bij twijfel of onzekerheid kan een werkgever via een assessment laten onderzoeken waar een vakspecialistische werknemer staat qua leidinggevende kwaliteiten. Daarnaast kan de werkgever experimenteren met vervanging, of een rol als projectleider. Dit geeft inzicht in de sterke kanten en de ontwikkelkanten, en het geeft handvatten voor verdere ontwikkelstappen.

Doordacht groeipad

Een vakspecialist kan ook doorgroeien met een meer doordacht groeipad. Soms is het al voldoende dat de groei wordt weerspiegeld in functiebenamingen. Veel werknemers zijn op zoek naar een verhaal voor zichzelf en hun omgeving. Door creatief mee te denken met de werknemers voorkomt een organisatie dat er (te) veel mensen in een leidinggevende positie komen alleen maar om ze te behouden. Het aannemen van een leidinggevende die in feite minder geschikt is voor die rol, kan ertoe leiden dat hij zijn eigen team van vakspecialisten demotiveert.

Betere arbeidsvoorwaarden

Door de huidige krapte op de arbeidsmarkt kan het lastiger zijn om een bekwame, ervaren vakspecialist te vinden dan een manager. Maar misschien zorgt de schaarste aan vakspecialisten ook voor een andere kijk op groei. Dit kan tot een veel breder scala aan beloningsmogelijkheden leiden, zoals salarisgroei, ontwikkelmogelijkheden, incentives of extra vakantiedagen.