Omgaan met weerstand bij een presentatie

15-12-2022

Bij elke presentatie op een podium, in een vergadering of tijdens een verkooppitch ligt weerstand vanuit het publiek op de loer. Weerstand ontstaat gemakkelijk en duurt vaak langer dan verwacht. Hoe heftiger de spreker hierop reageert, hoe sterker het publiek tegen hem in zal gaan. Wat is dan wel de juiste manier om met weerstand om te gaan en grotere schade voorkomen?

Hoe ontstaat weerstand?

Weerstand kan om verschillende redenen ontstaan. Het kan zijn dat de spreker de presentatie niet zelf heeft opgesteld. Daardoor kan hij een beetje onzeker overkomen op het publiek. Het gevolg is dat een toehoorder dit oppikt en probeert om de spreker uit de tent te lokken. De spreker kan dan beter bekennen dat het antwoord hem is ontschoten of dat hij dit een interessante vraag vindt die hij verder wil onderzoeken. Hij kan dan zijn contactgegevens uitwisselen, zodat hij het antwoord op een later moment nog door kan geven. Er kan ook weerstand ontstaan als mensen langs elkaar heen gaan praten. De spreker kan dan ervoor kiezen om het gesprek even te pauzeren, en te vertellen dat hij er later op terugkomt tijdens het onderdeel waar hij dit uitgebreid gaat behandelen.

Weerstand voorkomen

Weerstand is te voorkomen door vooraf te onderzoeken waar de grote problemen van het publiek liggen. Vanuit dit perspectief kan de spreker vervolgens de juiste informatie verzamelen om te delen. Daarnaast is het goed om rekening te houden met het gevoel van het publiek. Als de spreker een gevoelig onderwerp heeft uitgekozen of iets waar de aanwezigen het moeilijk mee hebben, ligt weerstand op de loer. Denk bijvoorbeeld over een op handen zijnde reorganisatie. In dat geval is het verstandig om ruimte in te bouwen waarbij de toehoorders hun emoties kwijt kunnen. Door een goede voorbereiding kan de spreker zo’n 90% aan weerstand voorkomen. De laatste 10% kan altijd alsnog spontaan ontstaan tijdens een presentatie. In dat geval is het belangrijk voor de spreker om goed te luisteren en niet hard tegen de persoon die tegensputtert in te gaan. Dat maakt het alleen maar erger en zo loopt de situatie uit de hand.