Sollicitaties anonimiseren

10-11-2022

Mensen hebben vooroordelen, maar deze moeten HR-professionals niet belemmeren om elke sollicitant dezelfde eerlijke kans te geven. Er zijn gelukkig methodes en oplossingen om de invloed van vooroordelen te beperken. Een methode waar sommige organisaties in de afgelopen jaren mee experimenteren is het anonimiseren van sollicitaties.

Gelijke kansen voor alle sollicitanten

Bepaalde groepen mensen maken nog te vaak geen of minder kans op een baan, bijvoorbeeld door ongelijke behandeling bij werving, beloning of ontslag. Bij anoniem solliciteren laat een organisatie persoonlijke gegevens van de sollicitant weg of maakt deze onleesbaar. Op deze manier is het niet (makkelijk) te achterhalen wat bijvoorbeeld iemands afkomst, leeftijd en sekse is. Pas op het moment dat de sollicitant op gesprek komt, verdwijnt de anonimiteit. Er bestaat dan natuurlijk de kans dat de sollicitant alsnog (onbewust) wordt gediscrimineerd. Door alle sollicitaties te anonimiseren geeft de wervende organisatie de sollicitant in elk geval een grotere kans op die baan.

Handmatig of automatisch anonimiseren?

Het anonimiseren van sollicitaties kan op verschillende manieren gebeuren. Enkele voorbeelden:

  • De organisatie kan iemand aanwijzen die na ontvangst van de sollicitatie bepaalde gegevens anoniem maakt, bijvoorbeeld door ze weg te lakken. Dat kan echter een tijdrovende klus zijn. Het is dus verstandig om van tevoren goed te bedenken hoe men dit wil regelen en wat de verwachtingen zijn.
  • De organisatie zet een recruitmentsysteem in dat de sollicitant verzoekt specifieke informatie aan te leveren. Een groot nadeel hiervan is dat een sollicitant zich bij zo’n standaard sollicitatieformulier niet kan onderscheiden met een bijzonder cv of originele brief.


Duidelijk doel voor ogen

Het is verder belangrijk dat de maatregel bijdraagt aan het doel dat de organisatie voor ogen heeft. Daarom moeten de betrokkenen weten waarom voor deze maatregel gekozen wordt. De ondernemingsraad (OR) kan daarbij een belangrijke rol spelen. Deze moet immers ook instemmen met het vastleggen van anoniem solliciteren in het personeelsbeleid.