Komt u moeilijk aan personeel? Probeer hiring!

18-11-2021

In Nederland zijn het vooral mensen met een niet-Nederlandse achternaam, een arbeidsbeperking of gat in hun cv, 55-plussers en ongeschoolden die soms onbewust en ongewild worden buitengesloten van de arbeidsmarkt. Met open hiring gebeurt dat niet. En met de huidige krapte op de arbeidsmarkt is deze wervingsmethode misschien wel een goede manier om aan nieuwe werknemers te komen.

Direct aan de slag

Open hiring is simpel gezegd mensen aannemen zonder cv, motivatiebrief, referentiecheck of sollicitatiegesprek. De organisatie beoordeelt de werknemer puur en alleen op het werk dat hij doet, niet op zijn verleden, religie of afkomst. Dit kan een positieve invloed hebben op de bedrijfscultuur. Het is uiteraard wel verstandig om juridisch advies in te winnen voordat een organisatie aan open hiring begint. Daarnaast kan open hiring de organisatie geld besparen. Men hoeft immers geen kostbare en tijdrovende werving-en-selectieprocedure te doorlopen. Het geld dat de organisatie daarmee bespaart, kan worden besteed aan de ontwikkeling van de mensen die zijn aangenomen:

  • Investeer in trainingen en coaching.
  • Houd de vinger aan de pols door regelmatig een voortgangsgesprek te voeren waarin wordt gevraagd hoe het gaat, wat goed gaat, maar ook wat beter kan.
  • Leer deze werknemers ‘soft skills’, zoals omgaan met leidinggevenden en collega’s.

Naast open hiring bij 'werk' kunnen organisaties ook een stage openstellen voor open hiring. De eerste student die zich aanmeldt, krijgt de stage zonder dat er een procedure aan voorafgaat. Willen, kunnen en een aansluitende opleiding is voldoende. Op die manier hebben ook studenten die al langer aan de zijlijn staan, uitzicht op een stageplek.

Het overwegen waard

Open hiring is niet voor alle organisaties weggelegd. Organisaties die afhankelijk zijn van specialistische krachten, zijn bijvoorbeeld niet geschikt voor open hiring. En omdat de werknemers vanaf dag één betaald worden, moet de organisatie banen kunnen aanbieden met een korte inwerktijd, bijvoorbeeld productiewerk. Het zijn opstapbanen die in de praktijk moeten uitwijzen of en hoe werknemers kunnen groeien. Ook kleine organisaties vallen buiten de boot, omdat er jaarlijks vijf tot tien baanopeningen beschikbaar moeten zijn voor deelname aan open hiring (zie de voorwaarden verderop). Zulke organisaties kunnen natuurlijk ook voor kiezen om één persoon met afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen, om te kijken hoe dat bevalt.

 

Voorwaarden voor werkgevers

Organisaties die als werkgever willen deelnemen aan open hiring moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De organisatie kent een zichtbare directie die open hiring omarmt en het concept onderdeel wil maken van de bedrijfscultuur.
  • De organisatie moet 5 tot 10 baanopeningen per jaar beschikbaar hebben die via open hiring zijn in te vullen.
  • De werkgever moet al enige jaren succesvol actief zijn en mag niet werken met speciale doelgroepen. Iedereen die denkt dat hij geschikt is voor de vacature, moet via open hiring aan de slag kunnen.
  • De organisatie moet werk beschikbaar hebben met directe loonwaarde.
  • De werknemer ontvangt vanaf dag één salaris.
  • Er is geen uitgebreide inwerkperiode nodig.

Geïnteresseerd? Kijk dan voor meer informatie op openhiring.nl.