De vier fasen van een coachingsgesprek

07-10-2021

Steeds meer werknemers willen weten wie ze echt ‘zijn’, waarom ze zich op een bepaalde manier gedragen, of ze zoeken gewoon praktisch advies voor lastige situaties. De werknemer wil dus iets leren en heeft een coach nodig die hem daarbij begeleidt. Bij coaching kan een coachingscirkel worden ingezet. Dit is een handig instrument om effectieve coachingsgesprekken te voeren.

Vraag naar voorbeelden

Organisaties maken vaak gebruik van coaching om de ontwikkeling van werknemers te stimuleren. Coaching is een vorm van begeleiding waarbij een begeleider of coach een werknemer of team helpt zelf opgestelde doelen te bereiken. Er zijn verschillende manieren om iemand te coachen. Zo kan de coach concrete vragen stellen, waarop de werknemer reageert met voorbeelden. Het is de bedoeling dat de werknemer zo zelf inzicht krijgt in zijn handelen en zijn gedrag kan aanpassen. Past de coach deze methode toe, dan doorloopt hij steeds vier fasen.

Coachingscirkel

Elke fase binnen de zogenoemde coachingscirkel kent een aantal vraagstukken:

  1. De coach bespreekt een concrete ervaring met de werknemer. Het gaat in deze fase om een beschrijving van de feiten, zonder een oordeel te vellen. Voorbeeldvraag: Kun je een situatie noemen die je bezighoudt?
  2. De coach vraagt door naar feiten en emoties, staat stil bij de oorzaken, geeft feedback en plaatst de ervaring in perspectief. Voorbeeldvragen: Waarom is het zo gegaan? Wat voelde je, wat dacht je? Wat ging goed, en wat kon beter?
  3. De coach probeert erachter te komen wat de werknemer wil veranderen, welke oplossing hij wil kiezen en begeleidt hem bij de keuze van mogelijke oplossingen. Samen met de werknemer stelt hij een actieplan op. Voorbeeldvragen: Welk doel stel jij jezelf? Welke mogelijke oplossingen zie je zelf? Welke oplossing kies je, en wat is je aanpak?
  4. De coach stimuleert de werknemer bij het uitvoeren van het actieplan, geeft feedback en evalueert na afloop gezamenlijk met de werknemer. Voorbeeldvragen: Hoe gaat het met de uitvoering van het actieplan? Welke middelen wil je nog meer inzetten? Wat verwacht je van mij en van anderen? Kunnen we de coaching afsluiten?

In een coachingstraject moet voor een werknemer ook de ruimte zijn om een coach te kiezen. Er moeten in ieder geval mogelijkheden zijn om invloed uit te oefenen op deze besluitvorming. Laat een werknemer weten hoe dat in zijn werk gaat.