Nieuw talent werven via eigen personeel

09-09-2021

Er zijn talloze wervingskanalen; vacaturebanken, headhunters, social media, maar ook uw eigen personeel. Met referral recruitment (via-via-werving) verspreiden de werknemers op verzoek van hun werkgever de vacature in hun eigen netwerk. Op deze manier kan een HR-professional ook met een druk tijdschema de juiste kandidaat voor een vacature vinden.

Voor- en nadelen van referral recruitment

Referral recruitment kan een zeer doeltreffend wervingsmiddel zijn. Het bereik is niet alleen groot, werknemers zullen doorgaans alleen iemand aandragen waarin ze vertrouwen hebben en die een leuke collega kan zijn. Daarnaast kan het de organisatie veel kosten (bijvoorbeeld voor detacherings- uitzend- of werving- en selectiebureaus) besparen. Vacatures worden sneller ingevuld. Het verhoogt de betrokkenheid van werknemers. Plus: werknemers die zijn aangenomen via referral recruitment blijven gemiddeld langer bij de organisatie.

Aan de andere kant kent referral recruitment ook enkele nadelen. Het zorgt voor minder diversiteit. Er kan ongewenste groepsvorming ontstaan, omdat werknemers ook buiten werktijd met elkaar omgaan. Werknemers kunnen het als een extra taak ervaren. Daarnaast kan er ontevredenheid onder werknemers ontstaan als het beloningssysteem niet goed is doordacht.

Geef een beloning

Veel organisaties keren een bonus uit voor het aanbrengen van nieuwe werknemers als de nieuwe werknemer een tijd in dienst is en zich bewezen heeft. Belonen kan in verschillende vormen. De beloning hoeft dus niet per se een geldbedrag te zijn. Werknemers waarderen ook een weekendje weg, extra vrije dagen, een teamuitje of concertkaartjes. Informeer bij de werknemers waar ze behoefte aan hebben. Houd hierbij ook rekening met de fiscale kant.

Zorg voor een goed doordacht beleid

Er zijn verschillende manieren om het beleid en het belang van referral recruitment met de werknemers te communiceren: in nieuwsbrieven, het personeelsblad, op intranet en tijdens vergaderingen. Leg uit dat het zorgelijk is dat er een vacature openstaat. Het zorgt voor extra werk, wat kan leiden tot stress en uitval. Werknemers kunnen immers bijdragen als niet alle posities vervuld zijn. Verder worden klanten niet of slecht geholpen, wat de organisatie geld kost.

Weer transparant

Het is belangrijk om te blijven communiceren over het verloop van de sollicitatieprocedure. Zo krijgen de werknemer niet het gevoel dat hun moeite voor niks is geweest. Deel successen, vertel hoe ver een getipte kandidaat is gekomen en meld wat er beter kan. Laat er in ieder geval nooit twijfel over bestaan wie welke kandidaat heeft aangebracht en aan wie de beloning toekomt. Goede communicatie scheelt een hoop discussies en het gevaar dat de animo voor referral-beleid verdwijnt.