Genoeg veranderingen op het gebied van scholing

26-08-2021

De coronapandemie heeft bij meer dan de helft van de organisaties helemaal geen invloed gehad op het scholingsbeleid. Denk aan de scholingsbehoefte, het scholingsbudget en de type scholing (digitaal, op locatie of een hybride vorm). Toch verwachten organisaties dat scholing na de pandemie niet meer hetzelfde zal zijn. Dit blijkt uit een onderzoek van onderzoeksbureau Motivaction in opdracht van Rendement Uitgeverij.

Scholingsbeleid

Ongeveer een derde van de respondenten (466 professionals uit het bedrijfsleven) heeft iets veranderd in het scholingsbeleid. Zo vindt scholing en ontwikkeling van werknemers nu hoofdzakelijk digitaal of in hybride vorm plaats. Professionals geven aan dat werknemers nog maar in 41% van de gevallen op locatie een training volgen. En dan gaat het bij 69% van de organisaties om een eendaagse training. Congressen worden maar in 23% van de gevallen op locatie gevolgd. In 71% van de gevallen volgen werknemers congressen in hybride vorm (deels digitaal, deels op locatie) of volledig digitaal.

Verwachte veranderingen

Meer dan de helft van de respondenten geeft aan dat het scholingsbeleid niet is aangepast. Er is weinig gebeurd met het scholingsbudget. Bij de meeste organisaties is geen extra geld beschikbaar gesteld, is het scholingsbudget niet herverdeeld en is dit budget ook niet ingetrokken. Toch verwachten de respondenten dat er de komende jaren genoeg gaat of moet veranderen op het gebied van scholing:

  • online scholing zal frequenter worden ingezet;
  • ‘training on the job’ zal bewuster toegepast worden;
  • scholing en coaching worden steeds vaker ingezet;  
  • in het scholingsbeleid zal meer gebruik gemaakt worden van data-analyse;
  • organisaties voorzien eerder een stijging van scholingsbudgetten dan een daling.

Deze ontwikkelingen zijn vooral van toepassing op organisaties met meer dan 50 werknemers. Een grote meerderheid van de organisaties heeft nu ook een duidelijk beeld van de kennis en vaardigheden die de komende jaren nodig zijn.