Coronaburn-out voorkomen met coaching

01-07-2021

De coronabeperkingen hebben ook hun weerslag op de mentale gezondheid van werknemers. Werknemers met schoolgaande kinderen hebben lange tijd hun werk moeten combineren met thuis-scholing. Intussen gaat het werk gewoon door en moet dat hopelijk nog een maandje of twee ook nog eens nog vanuit huis worden uitgevoerd. Het is geen wonder dat veel werknemers gestrest zijn. Als werkgevers niet tijdig ingrijpen, kan dit leiden tot een toename van het aantal burn-outs.

De klap komt pas later

De meeste mensen zien een burn-out niet aankomen, zeker als ze een baan hebben die ze leuk vinden. De adrenaline overschreeuwt de vermoeidheid. Een werknemer zal niet snel uit zichzelf toegeven dat hij vastloopt, bang is en zich eenzaam voelt. En als iemand druk is met overleven, voelt hij niet hoe uitputtend het is. De klap komt later. Dat is ook de reden dat werknemers nu nog niet in grote getalen uitgevallen zijn.

Stresspreventie hoog op de agenda

Het kan voor werknemers enorm helpen om te praten over de uitdagingen van het thuiswerken en alles eromheen. Praten met collega’s en leidinggevenden is natuurlijk prima. Maar werkgevers kunnen nog verder gaan, en bijvoorbeeld (telefonische) spreekuren inkopen bij een externe coach, die goed kan inschatten wat een werknemer in een bepaalde situatie nodig heeft. Soms is dat een luisterend oor, soms ook een langer gesprek of doorverwijzing naar een andere specialist. De werknemer die gebruik wil maken van deze mogelijkheid, reserveert dan zelf een tijdsslot in de agenda van de coach. De gesprekken zijn natuurlijk vertrouwelijk; er mag dus geen rapportage richting de organisatie plaatsvinden.

Werkgevers kunnen naar aanleiding van de bevindingen van de coach (meer) voorlichting geven aan hun werknemers over stress, overspannenheid en burn-outs. Dit kan tijdens groepstrainingen, maar ook tijdens individuele sessies plaatsvinden. Er zijn overigens nog veel meer laagdrempelige opties. Zo kunnen werknemers bijvoorbeeld via de gratis zelfhulpwebsites van Stichting Mirro naast inzicht in hun mentale gezondheid ook tips krijgen ter verbetering.