Aandacht voor mentale gezondheid

16-06-2021

Door het fulltime thuiswerken is het voor leidinggevenden van groot belang om blijvend scherp te zijn op het effect hiervan (ook na de coronacrisis) op de mentale gezondheid. Ze mogen niet alles vragen, maar ze kunnen wel concrete dingen doen.

Privacy

Informeren naar hoe het met de werknemer gaat; dat mag altijd. Leidinggevenden kunnen altijd vragen of de werknemer zijn werk goed doet en of zijn werk-privébalans op orde is. Wat ze niet mogen doen, is vragen naar oorzaken van klachten of achterliggende psychische problemen. Een werknemer hoeft die vragen dus ook niet te beantwoorden als zijn leidinggevende ze toch stelt.

Weten wat er speelt

Spontane gesprekken op kantoor, zoals bij de koffieautomaat of ‘in de wandelgangen’, zijn voor leidinggevenden belangrijk om te polsen hoe het met hun teamleden gaat. Nu iedereen massaal thuiswerkt ontbreken die voelsprietmomenten. Die momenten moeten leidinggevenden nu zelf creëren. Enkele handige tips:

  • Bereikbaar zijn. Alleen aangeven dat de ‘digitale deur altijd openstaat’, is niet voldoende. Een leidinggevende moet zijn teamleden met enige regelmaat één-op-één spreken.
  • Creëer een veilige omgeving door open vragen te stellen en te luisteren. Zo kan een leidinggevende vragen of er problemen spelen waarvan hij op de hoogte zou moeten zijn. De werknemer bepaalt vervolgens zelf wat hij vertelt en wat niet.
  • Ga niet in op medische signalen. Bespreek wel signalen die samenhangen met het werk (zoals productiviteit). De leidinggevende moet die benoemen en vervolgens kijken hoe hij vanuit het werk kan ondersteunen.
  • Laat stiltes vallen. Werknemers hebben vaak een moment nodig om zaken te benoemen die gevoelig liggen.
  • Vraag door als er nog zaken onduidelijk zijn, maar vul deze niet voor de werknemer in.
  • Vat samen zonder te oordelen. Zo laat een leidinggevende zien dat hij luistert. Dit is ook een kans voor de werknemer om te verbeteren of aan te vullen.
  • Benoem wat goed gaat. De leidinggevende moet in een volgend gesprek terugkomen op wat hij heeft besproken. Met name bij problemen op mentaal vlak duurt het soms even voordat de werknemer zelf ook de vinger op de zere plek kan leggen.

Maak werkafspraken

Het is ook voor werknemers die het mentaal zwaar hebben fijn om goede werkafspraken te maken. Afspraken bieden helderheid en daardoor rust. Als een leidinggevende een werknemer even volledig wil ontlasten, kan hij dat beter concreet benoemen en vastleggen als afspraak. Bijvoorbeeld: ‘De komende twee weken laat je je deadlines los, richt je je eerst op je werk-privé-balans en daarna bespreken we hoe je dat hebt ervaren’.