Subsidie voor scholing in de praktijk

03-06-2021

Werkgevers die praktijk- of leerwerkplekken aanbieden, kunnen voor de begeleiding van studenten en scholieren in aanmerking komen voor een tegemoetkoming via de subsidieregeling praktijkleren. Per praktijk- of leerwerkplek kan een organisatie maximaal € 2.700 subsidie ontvangen. Van 2 juni 2021 tot en met 16 september 2021 kunnen werkgevers een aanvraag indienen voor het studiejaar 2020/2021. Dit jaar gelden echter een aantal nieuwe regels.

Extraatje voor bepaalde sectoren

Tot 2023 is het jaarlijkse subsidiebudget bijna € 203 miljoen, waarvan ruim 96% bestemd is voor het mbo. Als er voor een onderwijscategorie meer aanvragen zijn dan er budget is, wordt het budget eerlijk verdeeld. Leerbedrijven in de sectoren landbouw, horeca en recreatie krijgen bovenop de gebruikelijke subsidie praktijkleren onder voorwaarden een extra subsidiebedrag als zij een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) leerplek aanbieden aan een mbo’er. Het extra budget bedraagt jaarlijks € 10,6 miljoen. Daarnaast is voor het hbo nog eens € 5,5 miljoen beschikbaar voor sectoren met tekorten. Deze sectoren kunnen bovenop de uitkering van € 2.700 extra subsidie ontvangen. Het gaat onder andere om de deeltijd en duale hbo-opleidingen in de techniek en zorg.

Toegang aanvraagloket

De aanvraag van de subsidie verloopt via de website van de RVO. Van 2 juni 2021 tot en met 30 juni 2021 is het voor de aanvraag nog mogelijk met eHerkenning betrouwbaarheidsniveau 1 of 2 in te loggen. Vanaf 1 juli 2021 is minimaal niveau 3 met machtiging 'RVO diensten op niveau eH3' vereist. Voor het aanpassen van de eHerkenning naar een hoger betrouwbaarheidsniveau moeten organisaties de juiste machtiging aanvragen. Hier staat ongeveer een aanschaftijd van twee weken voor. In december horen de aanvragers of ze in aanmerking komen voor de subsidie en krijgen zij deze uitbetaald.

Berekening aantal uren

De hoogte van de subsidie wordt gebaseerd op het aantal weken dat een erkend leerbedrijf de studenten begeleidt. Door de coronamaatregelen hebben sommige werkgevers echter te maken gehad met een gedwongen bedrijfssluiting, waardoor sommige studenten niet de uren hebben gehaald die minimaal vereist zijn voor de subsidieregeling. RVO brengt de weken vanaf 16 december 2020, waarin de werkgevers de studenten niet konden begeleiden wegens een gedwongen bedrijfssluiting, niet in mindering op het subsidiebedrag. Hetzelfde geldt voor organisaties die niet gedwongen gesloten waren, maar toch moesten sluiten omdat het openhouden van de organisatie niet verantwoord was.