Mentorschap tussen werknemers onderling

20-05-2021

Een leidinggevende geeft niet alleen leiding aan werknemers; hij ondersteunt ze ook met zijn kennis en ervaring. Soms kan hij die coaching prima overlaten aan een werknemer uit zijn eigen team. Een ervaren werknemer neemt dan een nieuweling onder zijn vleugels, of helpt een collega om zich verder te ontwikkelen. Als de leidinggevende dit goed aanpakt, kunnen alle betrokken partijen van het mentorschap leren.

Kennis en ervaring

Bij een mentorschap deelt een werknemer zijn kennis en ervaring met een collega die minder kennis en ervaring heeft. Een hechte relatie met een mentor kan ervoor zorgen dat een nieuwkomer zich eerder thuis voelt in de organisatie. Hierdoor kan diegene zich sneller ontwikkelen, zich meer betrokken voelen bij zijn werk en beter leren omgaan met conflicten en stress.

De mentor helpt bij vraagstukken over het werk zoals: ‘Hoe pak ik iets aan?’, ‘Hoe krijg ik draagvlak voor mijn ideeën?’ en ‘Wat is in dit project een logische vervolgstap?’. Omdat een ervaren werknemer meestal veel inzicht heeft in de bedrijfsstrategie, kan het enorm waardevol zijn als hij zijn collega daar ook wegwijs in maakt. De leidinggevende kan hierin sturen door zijn teamleden te stimuleren een mentorrol op zich te nemen.

De mentor leert zelf ook

De mentor leert zelf ook van het mentorschap. Voor een teamlid dat al een aantal jaren meedraait, is het een uitstekende aanvulling op het eigen functioneren. Het is een manier om te oefenen met motiveren, coachen, grenzen stellen en vrijheid geven. De leidinggevende kan – bijvoorbeeld tijdens een gesprek over de doelstellingen of het functioneringsgesprek – inventariseren welke werknemers interesse hebben in een rol als mentor.

Mentorschap kan ook spontaan ontstaan. Bijvoorbeeld als twee teamleden het goed met elkaar vinden, of zij herkennen iets in elkaar. Merkt de leidinggevende dat zo’n informele vorm van coaching ontstaat, dan moet hij dit zeker aanmoedigen.

Formaliseren

Wil een leidinggevende dat het mentorschap minder vrijblijvend wordt, dan zal hij meer structuur moeten aanbrengen. Hij zal dan goede criteria moeten formuleren, op basis waarvan hij werknemers aan elkaar koppelt. Een formele rol vraagt immers om andere vaardigheden. Denk aan plannen, doelen formuleren en didactische vaardigheden. Ook zal de leidinggevende van de mentor verwachten dat hij zekere resultaten boekt en verantwoording aflegt over zijn inspanningen. Een goede begeleiding van de mentor is dus van groot belang. Een training over coachingstechnieken is dan ook aan te raden.