Vaccinatie tegen coronavirus stimuleren

06-05-2021

De bedoeling is dat mensen van 18-60 jaar zonder medische indicatie binnenkort worden gevaccineerd. Een groot deel van de werkenden valt daaronder. Dat zou de oplossing moeten zijn voor het COVID-19-probleem. Voor de werkgever betekent dit minder verzuim door quarantaine en isolatie en weer op volle toeren kunnen draaien. Ook werkgevers hebben er dus baat bij dat werknemers zich laten vaccineren. Werkgevers kunnen dit niet verplichten, maar wel aanmoedigen.

Vaccinatie niet verplichten

Een werkgever mag een werknemer niet verplichten zich te laten vaccineren. Dit is in strijd met het (mensen)recht op lichamelijke integriteit. Iedereen beslist namelijk zelf wat er wel of niet met het eigen lichaam gebeurt, wie het aanraakt of welke handelingen worden uitgevoerd.

Een werkgever mag ook niet bij een werknemer informeren of hij ingeënt is. Dit is in strijd met het recht op privacy. Een inenting is een medisch gegeven. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn medische gegevens aangemerkt als ‘bijzondere persoonsgegevens’. Dat betekent dat er een wettelijke grondslag moet zijn om die gegevens te mogen verwerken. Voor werkgevers is er geen wettelijke grondslag voor die verwerking.

Verlof voor vaccinatie

Wat de werkgever wel kan doen, is vertellen waarom hij het vaccineren belangrijk vindt, eventueel in samenwerking met de arbodienst of bedrijfsarts. Of iemand zich vervolgens laat vaccineren, is een keuze. Dat het vrijwillig is, kan wel voor vragen over verlof zorgen. De werkgever kan in ieder geval een statement maken door het verlof sowieso toe te kennen, voor zover dat in lijn ligt met de arbeidsvoorwaardelijke afspraken. De benodigde tijd voor zo’n vrijwillige vaccinatie valt waarschijnlijk onder het calamiteitenverlof of ander kort verzuimverlof. De werkgever kan ook de reiskosten naar en van de vaccinatielocatie vergoeden. Hij is daartoe echter niet verplicht.