Motivatie tot omscholing blijft dalen

25-03-2021

Vanaf het begin van de coronacrisis is de noodzaak tot of het nut van omscholing flink gestegen. Veel mensen, vooral flexwerkers, werden in korte tijd succesvol omgeschoold, bijvoorbeeld van grondstewardess tot klantenservicemedewerker of van horecamedewerker tot bouwvakker. Toch lijkt er sinds december vorig jaar ineens sprake te zijn van een daling in de intentie tot omscholing.

Niet meer nodig

Eind oktober 2020 overwoog nog 76% van de beroepsbevolking zich om te scholen, in januari 2021 was dat nog 69%. Dit blijkt uit de cijfers van de Omscholen Barometer van de Nationale Beroepengids. Vooral op 14 december 2020, toen strengere coronamaatregelen werden aangekondigd, was er een sterke daling te zien. Betekent dit dat de huidige coronamaatregelen een demotiverend effect hebben? Een groot deel van de mensen die geen omscholing wil, gaf als reden dat zij denken geen omscholing nodig te hebben. Dit is op verschillende manieren te interpreteren. Het kan zijn dat mensen de zin of het nut van omscholing niet inzien, of zich juist zeker voelen over hun baan. Het is nog altijd gissen naar de precieze reden voor de daling in de intentie tot omscholing.

Scholingsbudget

Toch zijn er nog steeds veel mensen (69%) die zich graag willen omscholen. In 2020 heeft het demissionaire kabinet hiervoor de subsidieregeling ‘NL leert door' in het leven geroepen. De regeling richt zich, naast het behoud van werk of overgang naar ander werk door middel van ontwikkeladvies, ook op (om)scholing. Ook dit jaar stelt het demissionaire kabinet via deze regeling miljoenen beschikbaar voor (om)scholing (zie het bericht ‘Nieuwe subsidie voor scholing in sectoren’ ).