Mentale en fysieke welzijn steeds belangrijker

11-03-2021

Onderzoek na onderzoek laat zien dat thuiswerken vele voordelen heeft. Tegelijkertijd geven werknemers aan dat hun geestelijke gezondheid het afgelopen jaar erdoor is achteruitgegaan. Maar voor werknemers die hoogsensitief zijn, is thuiswerken misschien wel dé oplossing. Door bij terugkeer naar kantoor ook met deze groep rekening te houden, is uitval van deze werknemers mogelijk te voorkomen.

Leidinggeven aan hoogsensitieve werknemers

Hoogsensitiviteit of hooggevoeligheid is geen aandoening, maar een persoonlijkheidskenmerk. Het komt bij ongeveer 20% van de bevolking voor. In hoeverre en in welke mate, verschilt van persoon tot persoon. Iemand met hoogsensitiviteit heeft een sterke vaardigheid om externe factoren waar te nemen én ze diepgaand te verwerken. Het gevolg is dat bij deze persoon een verhoogde kwetsbaarheid ontstaat voor overprikkeling en emotionaliteit. Daarom is een werknemer die hoogsensitief is, gevoeliger voor stress en loopt hij meer risico om psychische klachten of stressgerelateerde aandoeningen te ontwikkelen. Denk aan hoofdpijn, duizeligheid, spierpijn, trillen, gebrek aan concentratie en een onregelmatige ademhaling.

Overprikkelingen op het werk

Hoogsensitieve werknemers hebben allemaal last van dezelfde problemen op het werk. Ze kunnen moeilijkheden ondervinden bij het omgaan met allerlei zaken. Kantoortuinen zijn vaak schadelijk voor dit type werknemers en wel om de volgende redenen:

  • Externe prikkels. Bij een werknemer die hoogsensitief is, komen alle prikkels even hard binnen. Als hij die niet kan verwerken, kan hij zich overbelast voelen en werkdruk ervaren. Vooral achtergrondlawaai in kantoortuinen en veel activiteit in de directe omgeving van de werkplek is lastig voor ze. Ook veelvuldige werkonderbrekingen, zoals telefoon, e-mail en vaak overleggen, kan voor overprikkeling zorgen.
  • Communicatie. Een werknemer die hoogsensitief is, kan moeilijkheden ervaren in zijn communicatie met anderen. Vaak zijn ze introvert, niet assertief en spreken ze zich niet makkelijk uit. Ze hebben baat bij een coachende, ondersteunende leidinggevende.
  • Veranderingen. Een werknemer die hoogsensitief is, heeft vaak moeite met veranderingen, zoals reorganisaties. De vraag om continue aanpassing, het tempo waarin dat moet en de verwerking van veel informatie, geven stress. Ook het nemen van beslissingen kan een knelpunt zijn, zeker als er onvoldoende tijd is om zich hierop voor te bereiden.


Doe iets aan de kantoorinrichting

De inrichting van de werkplek kan al een groot verschil uitmaken. Voor organisaties met kantoortuinen, zijn een paar rustige flexwerkplekken in een andere ruimte een wenselijke optie. Ook geluiddempende (wand-)bekleding kan helpen meer rust te creëren, net als tussenschotten op bureaus en het in een aparte ruimte plaatsen van de printers. De werknemer kan zelf ook het een en ander doen:

  • geluiden van apparaten uitzetten;
  • een hoofdtelefoon dragen tegen omgevingsgeluid;
  • e-mailnotificaties uitschakelen;
  • regelmatig pauzeren en rust opzoeken;
  • een weerbaarheidstraining volgen.

Kijk ook naar de mogelijkheden om (een paar dagen) thuiswerken na de pandemie te faciliteren. Een groot deel van de beroepsbevolking geeft nu al aan de voorkeur te hebben voor een hybride model dat hen de keuze geeft om zowel op kantoor als thuis te werken. Een bedrijfscultuur die het mentale en fysieke welzijn van alle werknemers bevordert, wordt dus steeds belangrijker.