Sturen op bekwaamheid en motivatie

11-03-2021

Iedere werknemer is anders en moet dus op een andere manier worden aangestuurd. Daarvoor is het belangrijk om te weten of de werknemer bekwaam genoeg is om zijn taken uit te voeren, en of hij gemotiveerd genoeg is. Dit maakt het voor de leidinggevende een stuk makkelijker om zijn leiderschapsstijl aan te passen op de combinatie tussen deze twee factoren.

Bekwaamheid van werknemer

De bekwaamheid van een werknemer gaat over de mate waarin hij een taak beheerst. Vraag uzelf om te beginnen eens af of de werknemer beschikt over de juiste competenties. Heeft hij de ervaring, juiste kennis en vaardigheden? Is hij opgeleid voor de taak? Welke begeleiding heeft de werknemer al gehad om de taak uit te voeren? Stuur hierbij op prestatie en bekwaamheid. Werknemers die niet goed presteren, kunnen namelijk ook gedemotiveerd raken, of dat al zijn.

Motivatiefactoren

Motivatie of juist het gebrek eraan kan allerlei oorzaken hebben. De meest voorkomende zijn: 

  • De angst voor het onbekende wanneer een werknemer een nieuwe taak voor het eerst uitvoert. De meeste mensen voelen schroom als ze aan iets nieuws beginnen.
  • Het zelfbeeld van de werknemer. Heeft de werknemer positieve ervaringen met het uitvoeren van nieuwe taken? Of gaat juist alles mis als hij iets voor het eerst doet? Heeft hij voldoende zelfvertrouwen? Denkt hij dat hij in staat is om taken goed uit te voeren als hij zich er toe zet of is hij bang dat hij juist (te) veel begeleiding of zelfs toezicht nodig heeft? Een werknemer die het gevoel heeft dat zijn leidinggevende hem te veel in de gaten houdt, heeft meestal ook het gevoel dat hij weinig ruimte heeft om de taken naar eigen inzicht uit te voeren. Hij kan zich dan zelfs gewantrouwd voelen.
  • Sociale factoren. Een werknemer wil zich veilig voelen in zijn werkomgeving. Als hij dat te weinig ervaart – bijvoorbeeld door weinig sociale contacten binnen het team – zal hij het steeds lastiger vinden om zichzelf op te peppen om de taken goed te blijven uitvoeren.
  • Ziet de werknemer het nut in van zijn taken? Heeft een werknemer het idee dat hij met zijn inbreng weinig bijdraagt aan de organisatie, dan zal de motivatie ook snel verdwijnen.
  • Privésituaties. Een lastige thuissituatie heeft ook impact op het werk, hoe graag een werknemer werk en privé ook gescheiden wil houden. Dat leidt tot stress, waardoor bijvoorbeeld concentratieklachten kunnen optreden.

Het onderkennen van bekwaamheid en motivatie en daar goed mee omgaan, is een belangrijke voorwaarde voor de leidinggevende om werknemers goed te kunnen aansturen.