Handige tools voor meer beweging

11-02-2021

Het belang van duurzame inzetbaarheid is de afgelopen jaren flink gegroeid. De overheid wil dat werkgevers én werknemers daar actief mee aan de slag gaan en heeft daarom speciaal hiervoor een toolkit gepubliceerd. De toolkit spitst zich toe op zeven thema’s, waaronder gezonde voeding, roken en alcohol en mentale gezondheid.

Voor alle soorten werk

Het ontwikkelen van de toolkit is een Europees samenwerkingsproject, waar het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) aan mee heeft gewerkt. De toolkit is voor álle soorten werk bruikbaar, zowel voor werk op kantoor als bijvoorbeeld in een industriële omgeving. Werkgevers worden aangemoedigd er tips uit te halen die voor hun eigen organisatie van toepassing zijn.

Concrete maatregelen

De toolkit biedt uw organisatie inspiratie om een werksituatie te creëren waar aandacht voor het welzijn en de duurzame inzetbaarheid van werknemers centraal staat. De toolkit is verdeeld in zeven thema’s. Elk thema bevat vier vaste strategieën, namelijk kennis en vaardigheden, een stimulerende werkomgeving, gezondheidsbevorderende maatregelen en belonen. Voor iedere strategie krijgt u suggesties voor concrete maatregelen om de gezondheid en het welzijn van uw personeel te verbeteren. Zo kunt u op het gebied van bewegen het volgende doen:

  • Verstrek kennis en informatie: bied uw werknemers voorlichting over de gezondheidsvoordelen van voldoende beweging (bijvoorbeeld in de vorm van een lezing, workshop of informatiehoek). Deel korte, laagdrempelige video's met oefeningen via intranet, informatieschermen of e-mail.
  • Creëer een fysieke werkomgeving: moedig uw werknemers aan de trap te nemen door het trappenhuis zichtbaarder en aantrekkelijker te maken. Stimuleer ze om naar het werk te fietsen door een goede fietsenstalling aan te bieden, of vervang de traditionele zitbureaus door in hoogte verstelbare zit-stabureaus.
  • Neem gezondheidsbevorderende maatregelen: richt een recreatiecommissie op voor het organiseren van sportactiviteiten. Introduceer korte activiteitenpauzes op vaste tijden. Laat deze pauzes begeleiden door bijvoorbeeld studenten fysiotherapie of fitnessinstructeurs. Maak actieve vergaderingen mogelijk door lopend vergaderen aan te moedigen.
  • Beloon uw werknemers: geef werknemers de mogelijkheid om onder werktijd te bewegen (30 tot 60 minuten per week). Organiseer competities en uitdagingen om ze te motiveren beweging in hun dagelijkse routines op te nemen. Organiseer wekelijkse sportgroepen.

Veel van deze maatregelen kunt u relatief eenvoudig invoeren: ze vragen geen grote investeringen op het gebied van personeel, tijd of materiaal. Klik hier voor meer praktische en simpele gezondheidstips!