Minder weerstand met deep democracy

11-02-2021

De knoop is eindelijk doorgehakt, maar bij de uitvoering ervan blijkt bijna de helft van het personeel toch weerstand te bieden. Daarom is het soms beter om de tijd te nemen om goed naar het hele team – ook de minderheidsgroep –- te luisteren. Deep democracy biedt hiervoor handvatten.

Naar iedereen luisteren

Deep democracy is een methode om besluiten te nemen. Het doel is om de meningen en ideeën van de minderheid te betrekken in het besluit van de meerderheid. Door in een vroeg stadium conflicten en afwijkende ideeën op tafel te krijgen en deze mee te wegen in de besluitvorming, krijgt u eerder een besluit waar iedereen achter staat. Deze methode zal niet tot snelle besluitvorming leiden, maar wel tot kwalitatief goede besluiten waarbij iedereen betrokken is geweest. Het werkt vooral goed in platte organisaties, waar weinig sprake is van hiërarchie.

Zoek de dialoog op

Het is dus zaak om eerst alle invalshoeken te verzamelen en daar met een open houding naar te kijken. Kijk vervolgens naar alternatieven en inventariseer of er ondersteuning is voor afwijkende meningen. Het is hierbij de bedoeling om de dialoog met elkaar aan te gaan. Direct hierna kan al een stemming over de voorstellen plaatsvinden. Werknemers die niet instemmen met het voorstel, krijgen de vraag wat zij nodig hebben om wel mee te gaan in het besluit. Verwerk de punten die hieruit voortkomen weer in het voorstel, zodat uiteindelijk iedereen zich erin kan vinden.