Kansen voor HR in tijden van crisis

28-01-2021

De coronacrisis sloeg begin 2020 hard toe op de arbeidsmarkt, ook voor HR-professionals. In september volgde een voorzichtig herstel. Opvallend is dat bepaalde HR-functies gedurende de pandemie in trek blijven, vooral functies die noodzakelijk zijn voor een goede dagelijkse bedrijfsvoering. Bent u op zoek naar een nieuwe uitdaging? In 2021 liggen er hoe dan ook kansen voor HR-professionals. Al zal de invulling van sommige functies mogelijk anders zijn dan voorheen.

Extra werkzaamheden

Vakinhoudelijk veranderde er in 2020 veel voor HR-professionals. Denk hierbij aan het stopzetten van niet-essentiële projecten die op de agenda stonden. Of HR-afdelingen die nog steeds druk bezig zijn met het uitzoeken hoe de werkgever gebruik kan maken van allerlei steunmaatregelen van de overheid. Daarnaast is het noodzakelijk om goed en veelvuldig te blijven communiceren met de werknemers. Ze hebben behoefte aan duidelijkheid. Zelfs als er geen nieuws is, worden regelmatige updates over de huidige situatie gewaardeerd.

Op zoek naar een nieuwe baan

De coronacrisis leidt ook tot een andere trend: door het thuiswerken besluiten veel werknemers juist nu van baan te wisselen. De lockdown biedt werknemers namelijk de tijd om na te denken over wat ze eigenlijk echt leuk vinden. Veel sollicitatieprocedures vinden nu online plaats. Voor u is het daarom zaak te bedenken hoe het werk interessant en uitdagend blijft.

Interimmer heeft het zwaar

Hoewel de algehele HR-arbeidsmarkt vóór de tweede golf aantrok, verkeren professionals die willen starten als HR-interimmer in een lastige positie. De concurrentie is groot omdat veel interimmers nu thuis zitten zonder werk. Op de lange termijn is een kentering mogelijk. Veel organisaties zullen als gevolg van de coronacrisis gaan reorganiseren of fuseren. Het wordt dan aantrekkelijk om een HR-interimmer in te huren die tijdelijk kijkt hoe de teams opnieuw moeten worden neergezet en hoe de werknemers weer met z’n allen verder kunnen gaan.

Denk ‘out of the box’

Bent u als HR-professionals op zoek naar een baan, dan doet u er goed aan uzelf als specialist in de markt te zetten. Wees concreet over projecten die u heeft gedaan, vooral met betrekking tot uw expertisegebied, en geef een duidelijk antwoord op de vraag waarom een organisatie voor u moet kiezen. Dit geldt ook voor HR-generalisten. Zeg niet dat u van alles kunt, maar benoem specifiek wát u dan precies allemaal kunt. Denk bij het solliciteren in ieder geval ‘out of the box’, zeker nu er op een vacature al snel veel mensen reageren. Natuurlijk moet u reageren met een cv en een motivatiebrief, maar bedenk ook hoe u kunt opvallen tussen al die andere sollicitanten.