Zo spot u een saboteur

26-11-2020

Een werknemer die collega’s tegen elkaar opstookt, opdrachten niet uitvoert of te laat afmaakt, of zelfs bedrijfseigendommen kapotmaakt. Het is soms lastig om zo’n saboteur die de werkzaamheden en processen in de organisatie belemmert te herkennen. Dit tegenwerkgedrag valt met de juiste tools meestal te veranderen.

Ga constructief te werk

Een saboteur past zich niet aan de waarden van de organisatie aan. Ook heeft hij vaak kritiek, maar gaat de confrontatie niet aan. Dit gedrag ontstaat vaak omdat deze werknemer het idee heeft dat er toch niet naar hem wordt geluisterd en hij voelt zich snel aangevallen. Hoe pakt u dit als leidinggevende slim aan? U zet het destructief gedrag van de werknemer om in constructief gedrag.

Heeft u bijvoorbeeld door dat een werknemer het ergens niet mee eens is en dat gevoel opkropt? Nodig hem dan uit om te vertellen waar hij mee zit. Geef aan dat u zijn input waardeert, maar onthoud dat u hem niet altijd gelijk hoeft te geven. Benoem ook dat u zijn inzet waardeert, en dat het tegelijkertijd mogelijk is om een andere mening te hebben. Door de werknemer vaker te betrekken bij besluitvorming en te vragen naar wat hij vindt, is het duidelijk dat zijn mening er wel degelijk toe doet.

Collega’s coachen

Is het gedrag van de saboteur niet te veranderen? Coach dan juist zijn collega’s om niet mee te gaan in het sabotagegedrag van de saboteur en productief en correct hun werk te blijven doen. Zo is het snel duidelijk wie de onruststoker is en krijgt hij zelf ook door dat hij als zodanig wordt gezien. Vaak vertrekt de saboteur dan uit zichzelf naar een andere organisatie. Slaat zijn gedrag door, dan kan de leidinggevende dat als reden voor ontslag opvoeren.