Hoger loon of betere carrièreperspectieven?

26-11-2020

Bij veel organisaties worden momenteel beoordelingsgesprekken ingepland. Zo’n gesprek is een gelegenheid voor de werknemer om zijn ongenoegen te laten blijken. Misschien is hij zelfs al op zoek naar een andere baan. Vaak is er dan meer aan de hand. U kunt proberen om de werknemer te behouden door een hoger loon aan te bieden. Maar beter is het om aanbieden van betere carrièreperspectieven.

Tegenbod is bedrieglijk

Werknemers gaan meestal op zoek naar een andere baan omdat ze een hogere functie willen, niet een hoger loon. Het loon is een bijkomstigheid. Uit onderzoek van wervingsbureau Robert Walters blijkt dat meer dan de helft van de werknemers een tegenbod ontvangt bij het indienen van hun ontslagbrief. Daarvan accepteerde 43% het tegenbod van hun werkgever en 57% stapte binnen afzienbare tijd alsnog op. Voor een derde van de ondervraagden waren betere carrièrevooruitzichten de belangrijkste reden om op te stappen. Slechts 17% noemde een hoger loon als hoofdreden.

Blijf in gesprek

Als een werknemer zich niet (meer) op zijn plek voelt, zal een hoger salaris hem niet tegenhouden om op zoek te gaan naar een andere baan. Om uw werknemers te behouden, is het verstandig de vinger aan de pols te houden. Wilt u dat uw werknemers zich gezien en gehoord voelen, zich blijven ontwikkelen en zich thuis blijven voelen in uw organisatie? Vraag hen dan waar zij behoefte aan hebben en plan hiervoor tussentijdse gesprekken. Wacht niet hiermee tot de evaluatie- of beoordelingsgesprekken.