Werkgevers vermijden betaling transitievergoeding

12-11-2020

Werknemers die dit jaar zijn ontslagen, krijgen niet altijd een transitievergoeding. Sommige organisaties wachten namelijk af of de werknemer om de vergoeding vraagt of negeren zo’n verzoek. Dat blijkt uit een inventarisatie van het CNV. Het omzeilen van de plicht om de transitievergoeding te betalen getuigt niet van goed werkgeverschap. En dat is niet zonder gevolgen.

Recht op vergoeding vanaf eerste werkdag

Werknemers (ook oproep- en flexkrachten) hebben sinds 1 januari 2020 bij ontslag recht op een transitievergoeding vanaf de eerste dag dat ze in dienst zijn. Voorwaarde is dat het initiatief van het ontslag bij de werkgever ligt, op enkele uitzonderingen na. Ook bij ontslag na twee jaar ziekte krijgt de werknemer een transitievergoeding. Hiervoor kan de werkgever compensatie aanvragen. Een dergelijke compensatieregeling komt er per 1 januari 2021 ook voor kleine werkgevers die hun bedrijf beëindigen vanwege pensionering of overlijden.

Goed werkgeverschap

De werkgever behoort vanuit het goed werkgeverschap uit eigen beweging de transitievergoeding te betalen. Doet hij dat niet, dan kan de werknemer deze binnen drie maanden ná het beëindigen van de arbeidsovereenkomst opeisen door een verzoekschrift in te dienen bij de kantonrechter. Na het verstrijken van deze termijn kan de werknemer de vergoeding in principe niet meer claimen. Op dit moment vraagt het CNV werknemers die geen transitievergoeding krijgen zich zo spoedig mogelijk te melden. Als blijkt dat meerdere werknemers bij dezelfde organisatie geen transitievergoeding krijgen, zal de vakbond een rechtszaak tegen de werkgever starten. Als het aan het CNV ligt, krijgen deze werkgevers ook geen staatssteun via de derde Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 3.0).

Grote kostenpost voor werkgever

Komt uw organisatie niet in aanmerking voor compensatie voor de betaalde transitievergoeding, dan kan deze vergoeding een forse financiële last betekenen. Uw organisatie mag de transitievergoeding in termijnen betalen als het in één keer betalen van het bedrag tot onaanvaardbare gevolgen leidt voor de bedrijfsvoering. Spreidt u de betaling over maximaal zes maanden? Dan is uw organisatie vanaf een maand na het einde van de arbeidsovereenkomst wettelijke rente verschuldigd over het deel van de vergoeding dat niet is betaald. Hierdoor wordt het uiteindelijke bedrag dus hoger.

Let op: ook bij ontslag om bedrijfseconomische redenen is de transitievergoeding verplicht, tenzij er in de cao afwijkende afspraken zijn gemaakt over een andere voorziening, zoals scholing.