Een ‘code of conduct’ voor de recruiter

12-11-2020

Net vóór de uitbraak van de coronacrisis is de NVP Sollicitatiecode aangepast aan de huidige HR-praktijk. Sinds kort is er ook een Recruitercode, die aan de hand van bijna veertig bepalingen beschrijft hoe een goede recruiter zich behoort te gedragen. Ook interessant voor uw organisatie natuurlijk. Waarom? Recruiters die professioneel hun vak uitoefenen, dragen bij aan een sterk en aantrekkelijk werkgeversimago.

Sollicitatiecode en Recruitercode

De Recruitercode moet een bijdrage leveren aan de professionalisering van het recruitment-vakgebied. Het initiatief voor deze beroepscode komt vanuit de beroepsgroep zelf. Daarin verschilt het van de welbekende Sollicitatiecode van de NVP, die normen voor een goede werving-en-selectieprocedure bevat. De Sollicitatiecode richt zich op de sollicitatieprocedure tussen sollicitant en organisatie, terwijl de Recruitercode zich uitsluitend op het werk en gedrag van de recruiter richt. De twee codes botsen niet met elkaar: in de Recruitercode staat dat de recruiter in overeenstemming met de sollicitatiecode handelt.

Voordelen voor recruiter én werkgever

De Recruitercode beschrijft het gedrag en de kennis horend bij het bekwaam en integer uitoefenen van de rol van recruiter. Deze definieert een gemeenschappelijk referentiekader voor iedereen die de functietitel recruiter heeft, maar ook voor andere werknemers die binnen de organisatie recruitmenttaken vervullen. De Recruitercode is een basis voor het gedrag en de omgangsvormen waaraan een recruiter of een organisatie zichzelf kan toetsen. Deze geeft niet alleen richting aan het toetsen van het eigen functioneren, maar het helpt bij het uitoefenen van het vak en definieert ontwikkelingsmogelijkheden. De organisatie en de recruiter verbinden zich vrijwillig en zonder toetsing vooraf aan de Recruitercode in zijn geheel. Bent u benieuwd naar de bepalingen? Ga dan naar recruitercode.nl.