Het belang van een vertrouwenspersoon

30-10-2020

Ongewenst gedrag zoals discriminatie, pesten en (seksuele) intimidatie op de werkvloer heeft vaak niet alleen gevolgen voor de gezondheid van de werknemers, maar voor ook de werksfeer. Het kan zelfs leiden tot imagoschade voor uw organisatie. Volgens Inspectie SZW krijgen per jaar ruim 1,2 miljoen mensen op hun werk te maken met ongewenste omgangsvormen. Om de gezondheidsrisico’s van ongewenst gedrag te verkleinen, is onlangs een wetsvoorstel ingediend dat moet regelen dat elke werknemer terechtkan bij een vertrouwenspersoon.

Beleid tegen ongewenst gedrag

Werkgevers moeten op grond van de Arbowet verplicht beleid voeren om ongewenst gedrag tegen te gaan. Krijgen werknemers toch te maken met ongewenst gedrag, dan is het fijn als zij bij een vertrouwenspersoon kunnen aankloppen. Een goede vertrouwenspersoon aanstellen is een eerste stap naar een gezonde en veilige bedrijfscultuur. Bij de vertrouwenspersoon kan de werknemer in vertrouwen zijn verhaal kwijt. Ook kan de vertrouwenspersoon u adviseren over beleid om PSA  (psychosociale arbeidsbelasting) tegen te gaan. Als HR-professional bent u nauw betrokken bij de ontwikkeling van dit beleid en bij de afhandeling van meldingen.

Vertrouwenspersoon verplicht maken

Begin oktober heeft Tweede Kamerlid Renkema van GroenLinks een wetsvoorstel ingediend om iedere werknemer een wettelijk recht te geven op toegang tot een vertrouwenspersoon. Dit houdt in dat elke organisatie verplicht zou worden een vertrouwenspersoon aan te wijzen, met instemming van de ondernemingsraad. Daarnaast moet het wetsvoorstel de positie van de vertrouwenspersoon in de organisatie versterken. Op dit moment heeft slechts de helft van de organisaties in Nederland een vertrouwenspersoon. Ook is het aanstellen ervan niet in alle cao’s geregeld.

Extra kosten voor werkgevers

Het wetsvoorstel regelt ook dat de vertrouwenspersoon over voldoende deskundigheid en ervaring beschikt en dat hij een geheimhoudingsplicht heeft. Als het wetsvoorstel doorgang vindt, betekent dit dat u onder meer moet zorgen voor randvoorwaarden die de vertrouwelijkheid van de vertrouwenspersoon garanderen. Denk aan een beveiligde omgeving om gespreksverslagen op te slaan. Verder moet u erop toezien dat de vertrouwenspersoon zijn functie onafhankelijk en zelfstandig kan uitvoeren. Heeft uw organisatie nog geen vertrouwenspersoon, dan moet u deze aanstellen. En als u die al heeft, zal uw organisatie mogelijk (studie)kosten moeten maken om ervoor te zorgen dat de vertrouwenspersoon aan de wettelijke vereisten voldoet.