De benefits van leren ‘ón the job’

30-10-2020

Een werknemer kan een cursus volgen om zijn kennis bij te spijkeren. Maar veel leerzame activiteiten vinden plaats tijdens het werk zelf (informeel leren). Juist in deze tijden waarin organisaties zich snel moeten aanpassen, is het belangrijk dat werknemers zich ontwikkelen door te leren en te experimenteren. En dat gaat het beste in de praktijk: tijdens het werk.

Biedt meer leermomenten

Organisaties kijken nog te veel naar resultaten, terwijl aanpassingsvermogen sterk verbonden is aan leervermogen; bied uw werknemers daarom  leermomenten. Als leren het doel is, steken  werknemers er tijd in, leveren ze grotere inspanningen en presteren ze beter. De focus moet daarom meer liggen op hoe ze zich kunnen ontwikkelen tijdens hun werkzaamheden, want dat verbetert juist hun prestaties.

Leren door fouten te maken

Bij een training of cursus staat vaak het presteren voorop. Maar prestatiedrang zorgt voor stress, wat de kans op een burn-out vergroot. De focus moet op het leren liggen, daar hebben de werknemers veel meer profijt van en dat zorgt meestal ook voor een positief zelfbeeld. Werknemers die hun werk als een leerproces zien, ervaren meer werkplezier. Leren zou dus veel meer ‘on the job’ moeten gebeuren. Daarbij spelen leidinggevenden een grote rol. Spreadsheetmanagement en controledrang werken niet bij deze aanpak. Ze zullen vertrouwen moeten hebben in hun werknemers en hen de mogelijkheid bieden om te experimenteren en fouten te maken.

Verschillende mogelijkheden

Er bestaan diverse methoden om het informele leren op het werk vorm te geven. Denk aan:

  • de begeleiding van een senior aan een junior werknemer;
  • collega’s die elkaar regelmatig feedback geven;
  • het uitwisselen van taken tussen werknemers;
  • het stellen van ontwikkelingsdoelen voor een bepaalde taak.

Om het leren op de werkvloer effectiever te maken, is het belangrijk om gerichte afspraken te maken in een persoonlijk ontwikkelingsplan.