Anticiperen op weerstand bij een verandertraject

17-09-2020

Door de huidige crisis zijn veel organisaties bezig met een verandertraject. Misschien zit dat zelfs al in de implementatiefase. Vaak zijn in dit stadium de werknemers nog steeds niet geïnformeerd. Dit terwijl weerstand een van de grootste problemen is bij een verandertraject. Het is daarom belangrijk om aan het begin al goed na te denken over de manier en het tijdstip waarop het personeel informatie ontvangt over het verandertraject.

Weerstand (h)erkennen en begrijpen

Waardoor schieten werknemers in de weerstand? Uit onderzoek blijkt dat vooral de snelheid waarmee de verandering wordt ingezet een rol speelt. De manier van informeren ook: te weinig informatie zorgt voor onbegrip, te veel zorgt voor verwarring. Als het management vrij snel na het delen van de informatie het traject in wil gaan, voelen werknemers zich voor het blok gezet. Gelukkig kunt u met behulp van deze tips anticiperen op weerstand en er beter mee omgaan:

  • Neem de tijd om werknemers uit te leggen waarom een verandering nodig is. Wees open over de reden (bijvoorbeeld een beleidsverandering, een verandering in wet- en regelgeving of een reactie op een financieel probleem) en ga in gesprek met uw werknemers.
  • Organiseer bijeenkomsten zodat werknemers zich kunnen laten horen. Luister naar de oplossingen die ze aandragen en overweeg ze serieus. Werknemers die zich gerespecteerd voelen, denken mee en hun motivatie krijgt een boost.
  • Komen sommige werknemers zonder een duidelijk inhoudelijk punt niet los van de weerstand, biedt dan individuele coaching aan. Een verandertraject is pas geslaagd als de weerstand ook is getackeld.