Minder ontslagkosten na scholing

03-09-2020

Dankzij een wijziging in de regelgeving kan uw organisatie sinds 1 juli 2020 in veel meer situaties scholings- en inzetbaarheidskosten in mindering brengen op de transitievergoeding. Hieronder leest u wat er is veranderd.

Transitievergoeding zo veel mogelijk verlagen

Vóór 1 juli 2020 kon u de transitievergoeding bij ontslag van een werknemer alleen verlagen met kosten voor (scholings)activiteiten die bedoeld waren om de inzetbaarheid van de werknemer buiten uw organisatie te verbeteren. De verworven kennis en vaardigheden mochten niet zijn aangewend om een functie binnen uw organisatie uit te oefenen. Per 1 juli 2020 mag u de transitievergoeding echter ook verlagen met kosten voor (scholings)activiteiten die bedoeld zijn om de inzetbaarheid van de werknemer binnen de organisatie te verbeteren. De scholingskosten mogen nu dus gericht zijn op een bredere inzetbaarheid van de werknemer, bijvoorbeeld met het oog op een andere functie. Let op: inzetbaarheidskosten rond re-integratie of herplaatsing zijn uitgezonderd van de verlaging.

Enkele voorbeelden

Stel dat een werknemer een managementopleiding heeft gevolgd en daarna wordt ontslagen. Of verlaging van de kosten dan mogelijk is, hangt af van de situatie na de opleiding:

  • De werknemer is geen manager. Hij doet een managersopleiding en wordt manager. Bij ontslag mogen de kosten van de managersopleiding van de transitievergoeding af.
  • De werknemer is geen manager. Hij doet een managersopleiding, maar wordt geen manager. Bij ontslag mogen de kosten van de transitievergoeding af.
  • De werknemer is manager. Hij doet een managersopleiding en hij blijft manager. Bij ontslag mogen de kosten van de managersopleiding niét van transitievergoeding af.

Voor de verlaging gelden er ook nog andere voorwaarden. Die vindt u in het Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding.