Hoog tijd om banen te moderniseren

20-08-2020

Maatschappelijke ontwikkelingen hebben er de afgelopen jaren toe geleid dat mensen er in het privédomein meer zorgtaken bij hebben gekregen. Banen zijn helaas daar niet in meegegroeid en daardoor komt de werk-privébalans in de knel. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) komt daarom met enkele aanbevelingen.

Meer balans tussen werk en privé

De afgelopen jaren is er gekort op subsidies, zorgbudgetten zijn teruggeschroefd en er wordt steeds vaker een beroep gedaan op mensen om zich in te zetten op school of bij zorgtaken. Banen zijn vaak niet toegesneden op deze hedendaagse eisen. Het gevolg is gestreste werknemers die moeite hebben om werk en privé te combineren. Volgens de WRR zou de overheid hierin een voorbeeldfunctie moeten hebben en komt met de volgende aanbevelingen:

  • Ontwikkel een programmatische aanpak voor goed werkgeverschap binnen organisaties.
  • Laat mensen vrijer in de keuze hoeveel uren ze willen werken. Dit kan onder andere door goede kinderopvang en ouderenzorg te bieden en meer werken afdwingbaar te maken.
  • Versterk de positie van werkenden binnen arbeidsorganisaties.
  • Verbeter verlofregelingen voor zorg en geef meer zeggenschap over arbeidstijden.
  • Maak 'grip op geld, werk en leven' tot basis van overheidsbeleid.
  • Voorkom oneerlijke concurrentie tussen werkenden met verschillende contractvormen.
  • Ontwikkel een stelsel van contractneutrale basisverzekeringen en voorzieningen voor alle burgers.
  • Besteed meer aandacht aan persoonlijke begeleiding.
  • Geef mensen met een uitkering en weinig kans op de arbeidsmarkt een 'basisbaan'.

In internationaal opzicht blijft ons land achter bij het bieden van baanzekerheid, het voorkomen van arbeidsmarktdiscriminatie en agressie op het werk. Ook een eerlijk loon is in Nederland niet altijd een garantie. Hoog tijd dus om de arbeidsomstandigheden weer eens tegen het licht te houden.