Werknemer kan ook in coronatijd loonoffer weigeren

20-08-2020

Het zijn financieel uitdagende tijden. Heel veel organisaties zijn dan ook op zoek naar maatregelen die ervoor kunnen zorgen dat ze het hoofd boven water kunnen houden. Een loonoffer van werknemers kan zo’n maatregel zijn. Maar mag u de werknemer zomaar vragen om een deel van zijn loon in te leveren?

Loonoffer als laatste redmiddel

De wet bepaalt dat een werkgever maar beperkt de mogelijkheid heeft om arbeidsvoorwaarden te wijzigen. U kunt een werknemer wel vragen om een deel van zijn loon in te leveren, maar hij heeft het recht om dit verzoek te weigeren. Een loonoffer brengt immers risico’s met zich mee. Door een lager salaris kan de werknemer zelf ook in de financiële problemen komen. Zo krijgt hij bij een eventueel ontslag een lagere werkloosheidsuitkering. Het loonoffer heeft ook gevolgen voor de pensioenopbouw. Voordat u  werknemers vraagt om een loonoffer te doen, moet u eerst nagaan of er geen andere, minder ingrijpende maatregelen zijn om kosten te besparen.

Vakbonden en OR om hulp vragen

Gaat de werknemer niet akkoord met het loonoffer? Dan kunt u proberen via een eenzijdig wijzigingsbeding het salaris te wijzigen of een beroep doen op het goed werkgeverschap en goed werknemerschap. In dat geval is het belangrijk om de ondernemingsraad (OR) te betrekken bij de beslissing. Maar zelfs als de OR instemt met het loonoffer, moet uw organisatie alsnog afspraken maken met de werknemers over een wijziging van hun arbeidsovereenkomst. En is uw organisatie aan een cao gebonden, dan is er ook instemming van de vakbonden en soms ontheffing van verplichtingen door de cao-partijen nodig.