Overwerken in coronatijd: wat zijn de regels?

25-06-2020

Veel organisaties ondervinden de gevolgen van de coronacrisis: klanten blijven weg, werknemers vallen uit en de omzet daalt fors. Zo hebben sommige werkgevers momenteel weinig of helemaal geen werk, omdat ze van de overheid hun deuren moesten sluiten. Maar het kan ook zijn dat uw organisatie nu juist extra veel werk heeft. In dat geval is het belangrijk om de regels rond overwerk goed te kennen.

Overwerken uit solidariteit

Om te beginnen is overwerk niet vastgelegd in de wet. Voor de regels rond overwerk moet u de individuele arbeidsovereenkomst, de eventuele collectieve arbeidsovereenkomst (cao) of uw bedrijfsreglement raadplegen. Als uw organisatie het nu extra druk heeft, kunt u uw werknemers tot overwerk verplichten als dat redelijk is én uw organisatie haar zorgplicht rond arbeidsomstandigheden en werk- en rusttijden nakomt. Dit mag echter niet uitdraaien op structureel overwerk. In principe zullen werknemers het overwerken moeten accepteren, ook al bestaan er geen afspraken over verplicht overwerk. Dat ligt alleen anders als zij goede redenen hebben om dat niet te doen en hun belang zwaarder weegt dan dat van uw organisatie.

Overuren compenseren onder voorwaarden mogelijk

Als uw werknemers verplicht overwerken, bent u verplicht om hun die overuren uit te betalen of die uren in vrije tijd te compenseren. Sommige werkgevers betalen ook een overwerkvergoeding boven op het reguliere loon. Dit is ook weer afhankelijk van de geldende afspraken. Let bij de compensatie in vrije tijd op dat werknemers niet onder het voor hen wettelijk minimumloon mogen uitkomen! In dat geval mag u het overwerk in vrije tijd niet compenseren, maar moet u de extra uren uitbetalen. Door de coronacrisis wordt in bepaalde sectoren – zoals de zorg en het transport – flink overgewerkt. Werkgevers in die sectoren zouden dan voor veel werknemers aan het eind van jaar de WW-premie moeten herzien en met terugwerkende kracht de hoge WW-premie moeten betalen. Het kabinet vindt zo’n herziening – en dus extra kosten voor die werkgevers – ongewenst. Daarom is besloten om voor 2020 de herzieningssituatie in zijn geheel voor alle werkgevers buiten werking te stellen.