Zo gaat u om met een arbeidsconflict bij thuiswerken

25-06-2020

Stel, een werknemer presteert al een tijdje niet naar behoren en werkt door de coronacrisis ook nog eens thuis. Zolang er geen sprake is van een conflict, richt u zich ook onder de huidige omstandigheden in eerste instantie op verbetering. Als zijn prestaties toch achterblijven, zijn er meerdere mogelijkheden om de werknemer te activeren. Toch kan er een arbeidsconflict ontstaan, ondanks de inzet voor verbetering van het functioneren. Wat moet u dan doen?

Richt u eerst op verbetering

Als prestaties achterblijven tijdens thuiswerken, zijn er meerdere mogelijkheden om de werknemer te activeren. Om te beginnen communiceert u heel duidelijk welke prestaties uw organisatie van de thuiswerkende werknemer verwacht. Zo weet hij waar hij aan toe is en waaraan hij kan werken. En door regelmatig een digitaal koffiemoment in te plannen, wordt het teamverband aangehaald, overleg gevoerd en waar nodig snel geschakeld. Dit is goed voor de betrokkenheid van het personeel.  Regelmatig bellen met de werknemers helpt ook om op de hoogte te blijven van wat er allemaal speelt. Blijft te veel werk liggen bij een werknemer, dan moet de leidinggevende de knelpunten bespreken en bekijken hoe hij de werknemer kan ondersteunen. Zo kan hij bijvoorbeeld een terugkerend video- of telefoongesprek inplannen voor coaching en waar nodig in het personeelsdossier een aantekening maken over afspraken of doelstellingen.

Disfunctioneren kan leiden tot arbeidsconflict

Er kan ondanks de inzet voor verbetering van het functioneren een arbeidsconflict ontstaan. Als de werknemer zich dan ziek meldt, moet u ook onder de huidige omstandigheden een bedrijfsarts inschakelen. Deze is op dit moment mogelijk beperkt tot telefonische consulten, waardoor het lastiger kan zijn om de mate van arbeidsongeschiktheid vast te stellen. Om ervoor te zorgen dat uw organisatie ook in deze tijd aan de verplichtingen rondom ziekte en re-integratie voldoet, kunt u het volgende doen:

  • Plan op korte termijn belafspraken met de bedrijfsarts, een mediator en natuurlijk de werknemer zelf.
  • Zorg voor een goede (digitale en ondertekende) documentatie van de gesprekken en afspraken.
  • Heeft de bedrijfsarts de indruk dat de werknemer is uitgevallen door een arbeidsconflict en niet medisch arbeidsongeschikt is, dan kan hij dit rapporteren, zodat uw organisatie aan het conflict kan werken.
  • Maak effectief gebruik van een interventieperiode om een oplossing te zoeken, eventueel met behulp van een MfN-arbeidsmediator. Dit is vaak een noodzakelijke tussenstap in aanloop naar een vertrek.
  • Houd er rekening mee dat een rechtszaak in het kader van een arbeidsconflict momenteel langer kan duren. Daarnaast zullen werknemers vanwege de onzekere arbeidsmarkt minder snel geneigd zijn om in te stemmen met een vertrek. Toch is ontslag een mogelijkheid als uw organisatie aan de vereisten voldoet.