POP: tegenslagen en teleurstellingen horen erbij

25-06-2020

Ontwikkelingstrajecten gaan zelden van een leien dakje. Zeker bij de meer ambitieuze ontwikkelingsdoelen zijn er meestal wel kleine of grote tegenslagen. Maar ook daar kan de werknemer van leren. Belangrijk is om daar op de juiste manier mee om te gaan.

Problemen bespreekbaar maken en delen

Bij de begeleiding van een ontwikkeltraject is het zinvol dat de werknemer de obstakels waar hij tegenaan loopt, deelt. Want door problemen te delen, wordt het eenvoudiger om er oplossingen voor te bedenken. Maar soms is het lastig om toe te geven dat bepaalde zaken niet goed gaan. Bijvoorbeeld een opleiding die te hoog gegrepen is, het niet goed overweg kunnen met een coach of ernstige fouten maken bij het krijgen van een nieuw takenpakket. De leidinggevende moet dan zorgen een sfeer van vertrouwen en veiligheid en de werknemer laten inzien dat een persoonlijk ontwikkelplan (POP-traject) een leerproces is, met ruimte om fouten te maken. Als de werknemer dit begrijpt, zal hij gemakkelijker problemen aankaarten.

Van fouten kan de werknemer echt leren

Het is goed om stil te staan bij tegenslagen en een werknemer mag er best van balen. Daarna is het echter tijd om de plannen bij te stellen en weer vooruit te kijken. Alleen dan kan de werknemer met frisse moed verder. Het is verder ook van groot belang om naar de zaken te kijken die wel goed gaan. Heeft de werknemer zich heel erg ingezet, maar gaat het toch niet goed? Prijs hem dan in ieder geval voor zijn inzet. Een welgemeend compliment kan een hoop tegenslagen goedmaken. Voor het vervolgtraject is het belangrijk om de oorzaak van tegenslagen te achterhalen en hier samen van te leren.

Zelf oplossen is dé beste oplossing

Als een werknemer slecht nieuws heeft over zijn POP, dan kan zijn leidinggevende in de verleiding komen om voor hem naar oplossingen te zoeken. In plaats van de taken van de werknemer over te nemen, moet hij hem helpen die zelf uit te voeren. Dat geldt ook voor het wegnemen van obstakels en tegenslagen. Door als volgt te handelen kan de werknemer problemen vaak zelf oplossen:

  • Vraag de werknemer wat hij zelf aan oplossingen ziet.
  • Denkt de werknemer te veel in één richting of heeft hij de moed helemaal opgegeven, vraag dan door en doe eventueel suggesties voor andere oplossingsrichtingen.
  • Laat het aan de werknemer over om de daadwerkelijke oplossing te kiezen en te formuleren.
  • Laat de werknemer in het POP opnemen hoe hij de oplossing heeft bedacht en zorg dat hij deze goed omschrijft.