Vergoeding van mondkapjes in OV mag onbelast

11-06-2020

Vanwege het coronavirus moet iedereen vanaf 1 juni verplicht een mondkapje dragen in het openbaar vervoer (OV). Omdat werknemers niet zonder mondkapje met het OV mogen reizen, behoren de kosten van mondkapjes tot de werkelijke kosten van het OV. Dat betekent dat uw organisatie mondkapjes onbelast mag vergoeden of verstrekken aan werknemers die voor woon-werkverkeer gebruikmaken van het OV. Dit staat op de website van de Belastingdienst.

Vergoeding is gericht vrijgesteld

De vergoedingen voor mondkapjes in het openbaar vervoer zijn gericht vrijgesteld. Een gerichte vrijstelling gaat niet ten koste van de vrije ruimte onder de werkkostenregeling als uw organisatie aan de voorwaarden voor deze vrijstelling voldoet. Zo moet u de vergoeding of verstrekking aanwijzen als eindheffingsloon. Dit moet uiterlijk gebeuren op het moment waarop de werknemer de vergoeding of verstrekking ontvangt.
Hoe kunt u een vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling aanwijzen als eindheffingsloon? Volgens het Handboek Loonheffingen blijkt uw keuze uit uw administratie, waarin u de vergoeding, verstrekking of ter beschikkingstelling opneemt als eindheffingsloon of als loon van de werknemer. U kunt uw keuze bijvoorbeeld aangeven door het eindheffingsloon op te nemen in een personeelsreglement of in de arbeidsovereenkomst. In de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) kunnen hierover ook afspraken staan.

Geen BTW op medische én niet-medische-mondkapjes

Uw organisatie hoeft vanaf 25 mei tot en met 1 september 2020 geen BTW te betalen voor mondkapjes die u in Nederland koopt. Organisaties die mondkapjes verkopen kunnen de voorbelasting blijven aftrekken. Het is de bedoeling dat mondkapjes hierdoor goedkoper worden voor consumenten.