Omgaan met proeftijd in tijden van corona

11-06-2020

Omdat er door de coronacrisis veel wordt thuisgewerkt, is het voor een werkgever en zijn nieuwe werknemer lastig om een juiste indruk van elkaar te krijgen. U kunt daarom voorstellen om de proeftijd te verlengen. Gaat de werknemer daarmee akkoord, dan moet u dit schriftelijk vastleggen. Eenzijdige verlenging van de proeftijd is in principe niet mogelijk: beide partijen moeten instemmen.

Mogelijkheden voor langere proeftijd zijn beperkt

De duur van de proeftijd is in de wet gemaximeerd en dat beperkt de mogelijkheden voor verlenging, al kan de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) hier enigszins van afwijken. Dit zijn de hoofdregels:

  • Bij een vast contract of een tijdelijk contract van twee jaar of langer mag de proeftijd maximaal twee maanden duren.
  • Bij een tijdelijk contract van korter dan twee jaar maar langer dan zes maanden, is de proeftijd één maand.
  • In contracten van zes maanden of korter is een proeftijdbeding verboden.

Als u en de werknemer in de arbeidsovereenkomst de wettelijke maximale duur hebben afgesproken, is verlenging dus geen optie.

Proeftijd uitstellen met latere indiensttreding

Een andere optie is dat u, zolang de arbeidsovereenkomst nog niet tot stand is gekomen, aan de werknemer voorstelt om de beoogde indiensttredingsdatum uit te stellen. U past dan in de arbeidsovereenkomst de startdatum aan. De werknemer heeft dan ook meer profijt van de proeftijd, als iedereen straks weer terug naar kantoor gaat.