Temperatuurmeting mag niet zomaar

11-06-2020

Nu de coronamaatregelen stap voor stap worden versoepeld, zal ook het kantoorpersoneel weer terugkeren op de werkvloer. Het wordt dus langzamerhand weer drukker op kantoor. Veel organisaties zijn nu druk bezig met het startklaar maken van het gebouw. Wat gaat uw organisatie doen om besmetting met het coronavirus te voorkomen? Gaat u bijvoorbeeld de lichaamstemperatuur van de werknemers meten? Houd er dan rekening mee dat dit niet zomaar is toegestaan.

AVG hoeft geen rol te spelen bij temperatuurmeting

Vaak verwerken organisaties bij het opmeten van de temperatuur medische gegevens en dat is in principe verboden onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Er is sprake van gegevensverwerking als uw organisatie iets doet met de meting. Denk bijvoorbeeld aan registratie of het doorgeven van de informatie (temperatuurmeting) om een deur of poortje te openen. In de volgende gevallen is de AVG niet van toepassing:

  • De werknemer neemt zelf zijn temperatuur op.
  • De meting wordt niet geregistreerd of komt niet terecht in een geautomatiseerd systeem.

Let er wel op dat u zelfs bij een meting zonder gegevensverwerking mogelijk in strijd met de wet kunt handelen. Stel dat een werknemer na de meting niet naar binnen mag en dat de achter hem wachtende collega’s daaruit conclusies trekken over zijn gezondheid. Hoewel de AVG dan niet geldt, vormt dit mogelijk een onrechtmatige inbreuk op de grondrechten van de werknemer, zoals ‘de bescherming van de persoonlijke levenssfeer’ en ‘de integriteit van het lichaam’. Houd hier rekening mee!

Privacyregels of arbowetgeving: wat weegt zwaarder?

Naast privacyregels speelt bij temperatuurmeting ook de arbowetgeving een belangrijke rol. Uw organisatie kan om veiligheidsredenen besluiten de metingen toch door te zetten, uiteraard met instemming van de ondernemingsraad. Met de temperatuurmetingen verkleint u mogelijk het risico op coronabesmettingen, maar u moet zich wel het volgende realiseren:

  • Als u medische gegevens verwerkt, loopt uw organisatie het risico op een hoge boete van de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat de werknemers toestemming voor de meting hebben gegeven, is vanwege de afhankelijkheidsrelatie met de werkgever niet relevant.
  • De meting kan voor schijnzekerheid zorgen. Niet iedereen die besmet is met het coronavirus, kampt immers met verhoging. En een temperatuurverhoging wil ook niet zeggen dat iemand iets onder de leden heeft.