Nu al voorschot aanvragen voor subsidie praktijkleren

11-06-2020

Als u een leerling of student via een praktijk- of werkleerplaats begeleidt, kan uw organisatie in aanmerking komen voor een financiƫle tegemoetkoming van de overheid: de subsidie praktijkleren. U kunt hiervoor vanaf 1 juli een definitieve aanvraag indienen. Door de coronacrisis kunt u onder bepaalde voorwaarden nu al een voorschot op de definitieve subsidie aanvragen.

Voorschot uitsluitend voor mbo-studenten

De subsidie praktijkleren kunt u achteraf, na afloop van het schooljaar, bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) aanvragen. Het aanvraagtijdvak voor het schooljaar 2019-2020 loopt van 1 juli 2020 09:00 uur tot en met 16 september 2020 17:00 uur. Heeft uw organisatie van 1 augustus 2019 tot en met 31 maart 2020 een praktijkleerplaats in het mbo gerealiseerd? En gaat het om de beroepsbegeleidende leerweg (bbl)? Dan kunt u nu al een aanvraag voor een voorschot op de definitieve subsidie indienen. Het RVO-loket voor het aanvragen van een voorschot is tot en met 30 juni 2020 17:00 uur open. Goed om te weten: als u een voorschot aanvraagt voor uw organisatie, bent u verplicht om uiterlijk 16 september alsnog een definitieve subsidieaanvraag in te dienen.

Bedrijfssluiting niet in mindering op subsidie

De hoogte van de subsidie is onder meer afhankelijk van de duur van de begeleiding. Door de coronamaatregelen moesten veel organisaties echter hun deuren (deels) sluiten van 16 maart 2020 tot en met 19 mei 2020. Toch brengt de RVO de weken waarin organisaties de bbl-student niet konden begeleiden vanwege een gedwongen bedrijfssluiting, niet in mindering op het subsidiebedrag.