Slim een intern opleidingstraject opzetten

28-05-2020

Als werknemers nieuwe kennis willen (of moeten) opdoen, kan een externe cursus uitkomst bieden. Voor het intern opleiden van werknemers is echter ook heel wat te zeggen. Vooral bij grote organisaties kan het opzetten van een intern college lonen, mits u dit op de juiste manier aanpakt.

Van werkplek naar leerplek

Met het intern opleiden van werknemers verandert u de werkplek in een leerplek. Stel dat een training ‘effectief vergaderen’ nodig blijkt. U kunt hierover een lezing organiseren. Een andere optie is het inschakelen van een coach – eventueel een externe –om een paar vergaderingen bij te wonen. Hij kan tijdens de bijeenkomsten ingrijpen. Voor een dergelijke vergadering moet u natuurlijk wel extra tijd inplannen. Werknemers die bijvoorbeeld moeite hebben met het opstellen van een bedrijfsplan zou u kunnen koppelen aan een interne (ervarings)deskundige. Die kan wat tips geven over de opzet van het plan en vervolgens samen met de werknemers daadwerkelijk het plan uitwerken. Dit maakt niet alleen de koppeling met de bedrijfspraktijk duidelijk, het zorgt ook ervoor dat het voor werknemers gemakkelijker is om hun nieuwe kennis en vaardigheden in de praktijk toe te passen.

Stap voor stap een traject opzetten

Overweeg bij het opzetten van een opleidingstraject in ieder geval de volgende zaken:

  • Hoe ligt de verhouding tussen kennis en vaardigheidssessies?
  • Welke onderwijskundige methoden en middelen zijn nodig? Denk aan lezingen, workshops, simulaties, projecten, e-learning enzovoort.
  • Welke werknemers zijn betrokken bij het traject en wat is hun rol?
  • Wat is het doel van de opleiding? Moeten ze casussen of projecten opzetten, eenmalig spreker zijn of zich ter beschikking stellen als coach?
  • Hebben werknemers die een rol spelen in het opleidingstraject ondersteuning nodig, zoals middelen, extra tijd of coaching door een HRM’er of een leidinggevende?
  • Welke werknemers gaan profiteren van het programma?
  • Hoe bereidt u de werknemers voor op het opleidingstraject en hoe verloopt de verdere begeleiding en evaluatie?
  • Wat zijn de kwaliteitseisen en wanneer zijn er evaluatiemomenten gepland?