Bereikbaarheid en werktijden regelen bij thuiswerken

14-05-2020

Nu veel werknemers thuiswerken, willen werkgevers in de gaten houden of zij niet te veel of te weinig werken. Bij thuiswerken zijn de bereikbaarheid en werktijden van werknemers gelukkig op verschillende manieren te regelen. Bijvoorbeeld aan de hand van beleid of door met iedere werknemer afspraken op maat te maken.

Vaste werk- en bereikbaarheidstijden afspreken

Uw organisatie kan met de werknemers afspreken dat iedereen dezelfde werktijden hanteert, bijvoorbeeld van 9.00 tot 17.30 uur. Het is dan duidelijk wanneer er wel en niet gewerkt wordt. Iedereen weet dan ook wanneer collega's bereikbaar zijn. Dit heeft als voordeel dat de scheidslijn tussen werk en privé duidelijk is. Deze afspraak biedt de werknemer echter geen flexibiliteit.

Geen afspraken over werk- en bereikbaarheidstijden

Een andere mogelijkheid is dat uw organisatie de werktijden volledig aan de werknemers over laat. Een aantal zal de reguliere werktijden aanhouden, anderen zullen de uren verdelen over de gehele dag. Een deel van de werknemers kan prima met zo'n afspraak uit de voeten. Toch veroorzaakt dit in de praktijk vaak veel stress: het onderscheid tussen werk en privé vervaagt en gevoelsmatig stopt het werk nooit. Kiest uw organisatie toch voor dit alternatief, maak dan in ieder geval afspraken over de bereikbaarheid. Een werkgever kan immers niet van een werknemer verwachten dat hij 24 uur per dag bereikbaar is. Een tussenvorm kan uitkomst bieden:

  • De leidinggevende maakt met ieder teamlid individuele, passende afspraken over de werk- en bereikbaarheidstijden.
  • Uw organisatie spreekt voor een deel van de dag vaste werk- en bereikbaarheidstijden af met de werknemers en laat de rest van de invulling over aan de individuele werknemer.
  • De werknemer maakt iedere week kenbaar op welke tijden hij bereikbaar is, bijvoorbeeld via een gedeelde agenda in Outlook of in een rooster.